09.03.2023

Lobby Update week 10

In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.


De commissie Economische Zaken en Klimaat kijkt uit naar het rondetafelgesprek en het commissiedebat verduurzaming industrie op 29 maart. Wij verwachten een update van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie. Op dezelfde dag vindt er een commissiedebat plaats over het VTH-stelsel. Op woensdag 15 maart vergadert de Tweede Kamer niet vanwege de Provinciale Statenverkiezingen. Er is ook geen avondvergadering op dinsdag 14 maart en geen ochtendvergadering op donderdag 16 maart.

Is jouw bedrijf lid van de VNCI, maar heb jij nog geen login? Vraag deze dan aan.