25.03.2021

Koning Willem-Alexander bezoekt Zeeland om te praten over waterstof

Koning Willem-Alexander heeft een informeel werkbezoek gebracht aan Zeeland. Hij sprak met een aantal Zeeuwse partners van Smart Delta Resources over waterstof en de energietransitie.

 

Ook sprak Koning Willem-Alexander over Smart Delta Resources en de samenwerking in de regio op het gebied van verduurzaming. De koning bezocht onder andere Yara in Sluiskil en Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost.  


Lees ook ons standpunt over waterstof | Zet in op duurzame waterstofketen met chemie als centrale speler


Het ambitieuze Hydrogen Delta programma van Smart Delta Resources richt zich op grootschalige productie van groene en blauwe waterstof. Hier liggen enorme kansen om de bestaande op aardgas gebaseerde waterstofconsumptie uit te faseren en CO2-uitstoot te reduceren. De regio is de grootste waterstofproducent (580kta) én verbruiker van de Benelux.

Voorbeelden waterstofprojecten in de regio

  • Ørsted-Yara 100MW electrolyser in Sluiskil on-site bij Yara
  • H2-Zero, 150MW electrolyser in Vlissingen on-site bij Zeeland Refinery (Total-Lukoil)
  • Deltaurus 3 490MW electrolyser in de haven van Vlissingen, groei naar 1GW in 2030
  • Dow in Terneuzen, waarbij methaanrijke reststromen uit het kraakproces worden gebruikt om waterstof te produceren (200ktpa) en de huidige krakers worden aangepast om volledig op waterstof te draaien
  • Uitwisseling van waterstof (bijproduct) tussen Dow en Yara
  • Air Liquide heeft een project voor 200 MW elektrolyse in Terneuzen
  • VoltH2 ontwikkelt projecten in zowel Vlissingen als Terneuzen, met een stapsgewijze ontwikkeling tot 100 MW
  • In Gent wordt via het North-C-Methanol project waterstof ingezet om van CO2-methanol te maken

Waterstof is van cruciaal belang voor het verduurzamen van de industriële bedrijven in de regio en biedt bovendien enorme kansen bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, warmte en in de bebouwde omgeving.

Bron: Smart Delta Resources
Foto: Provincie Zeeland