10.03.2022

Kan de schilder straks nog wel zijn werk goed doen?

Verf bestaat uit onder meer pigment, bindmiddel en oplosmiddel. In de chemie heet dat een mengsel. Net als bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel, waarin verschillende stoffen samen ervoor zorgen dat iets schoon wordt. Om de veiligheid en gezondheid van de schilder en de schoonmaker te beschermen, bestaan er voor ‘bedoelde’ mengsels allerlei strenge regels. Er mogen maar bepaalde stoffen in gebruikt worden en in beperkte concentraties.

 

Maar wat nou als bijvoorbeeld een stof uit een verf of een stof uit een schoonmaakmiddel en nog een andere stof bij elkaar komen in het milieu of in de mens? Voor dit soort ‘onbedoelde’ mengsels bestaan nog geen duidelijke regels. Nederland en Zweden vinden dat die er wel moeten komen. Daarmee willen ze extra veiligheid inbouwen voor het beheersen van de mogelijke risico’s van onbedoelde mengsels. Hiervoor is de Mixture Assessment Factor (MAF) bedacht. Die zou voor alle stoffen moeten gelden.


Chemie Magazine | Industrie zoekt pragmatische oplossing voor risico’s onbedoelde mengsels


Bedrijven vinden dat te ver gaan. Als de MAF wordt ingevoerd voor alle stoffen, zou die dus ook gelden voor stoffen die helemaal niet bijdragen aan het mogelijke risico van onbedoelde mengsels. Dit kan als gevolg hebben dat  bijvoorbeeld verf niet meer goed werkt of dat de was minder schoon wordt op lage wastemperaturen.

Volgens Emiel Rorije van het onderzoeksinstituut RIVM zijn er steeds meer aanwijzingen voor risico’s door blootstelling aan onbedoelde combinaties van stoffen. Zo zou de afname van vogels en insecten in Europa daaraan te wijten kunnen zijn. Ook is er volgens hem een verband tussen combinaties van bepaalde stoffen in het bloed van zwangere vrouwen en het IQ van hun kinderen.

Marten Kops, technisch directeur bij NVZ (branchevereniging voor fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen), erkent dat er onbedoelde mengsels in het oppervlaktewater en in de mens voorkomen. In situaties waar deze onbedoelde mengsels een verhoogd risico geven, moet gezocht worden naar een oplossing. Het is hierbij belangrijk om eerst te kijken waar een oplossing het meest effect kan hebben zonder onbedoelde consequenties in de effectiviteit of duurzaamheid van eindproducten. “Laten we eerst vaststellen welke stoffen überhaupt in een onbedoeld mengsel in het milieu of in de mens terecht kunnen komen, en vervolgens kijken of die stoffen daar een extra risico geven. Alleen op die stoffen zou een MAF van toepassing moeten zijn.”

Ook Cefic, waarin alle Europese chemiebedrijven zijn verenigd, pleit voor meer onderzoek en voor een doelgerichte aanpak, waarbij de nieuwe regels alleen worden toegepast op stoffen  die kunnen bijdragen aan de mogelijke risico’s van onbedoelde mengsels.

Dit is een samenvatting van een artikel uit Chemie Magazine. De volledige versie kun je hier lezen.