08.07.2022

Kabinet onderstreept belang stevige industriebasis

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt terecht dat we in Nederland alles in huis hebben voor een sterke en duurzame industrie die toonaangevend is. In de vandaag verzonden industriebrief benadrukt zij het belang van een stevige industriebasis voor de Nederlandse economie. De Koninklijke VNCI is blij met de steun die de minister toezegt om de industrie verder te versterken. De chemiesector in Nederland staat aan het begin van nagenoeg alle waardeketens en is daarmee een belangrijke pijler voor de economie in ons land.

 

In de industriebrief schrijft minister Adriaansens: “In Nederland hebben we alles in huis voor een sterke en duurzame industrie die toonaangevend is. Dat is ook hard nodig. We willen niet te veel afhankelijk zijn van andere landen bijvoorbeeld als het gaat om de productie van medicijnen, microchips en duurzame energie. Te vaak zit de industrie in een negatieve hoek, maar de industrie is juist een cruciaal onderdeel van de oplossing. We zijn een kei in innovatie en door te investeren in innovatieve technologie op het gebied van verduurzaming kunnen we de beste worden, en tegelijkertijd klimaatverandering aanpakken.”


Lees de brief van minister Adriaansens | Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid


De VNCI is blij met de overheidssteun die Adriaansens geeft aan de industrie. “Het is goed dat de minister het belang van de industrie voor Nederland én Europa helder uitspreekt”, zegt VNCI-directeur Manon Bloemer. “We zien de producten waar chemie aan de basis staat overal om ons heen: van waterzuivering tot verpakkingen voor voedsel, van batterijen in onze laptops en telefoons tot windmolenbladen en zonnepanelen. Ook in de duurzame en circulaire economie van de toekomst speelt de chemie een cruciale rol.”

Verbouwing

“Wij steunen haar oproep om samen te werken aan een sterke industrie en het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De chemische industrie staat voor de grootste verbouwing van de afgelopen decennia”, vervolgt Bloemer. “Dat kunnen we niet alleen. Het vraagt ook een inspanning van de overheid en van bijvoorbeeld de netbeheerders, op het gebied van infrastructuur, snelle vergunningverlening en heldere kaders.”

Technologisch leiderschap

Daarnaast maakt Bloemer zich zorgen over het huidige en toekomstige tekort aan arbeidskrachten: “Als we ons als industrie willen blijven onderscheiden met technologisch leiderschap, dan moeten we energie en geld steken in het aantrekken en opleiden van gekwalificeerd personeel. Gelukkig heeft de minister daar ook aandacht voor.”

Duidelijke keuzes

De minister vraagt in haar brief om duidelijke keuzes. “Daar sluiten wij ons graag bij aan”, zegt Bloemer. “Bijvoorbeeld over het soort industrie dat wij hier willen opbouwen. Dat betekent niet alleen mooie woorden, maar ook de daad bij het woord voegen. De chemische industrie zet in op innovaties op het gebied van efficiëntere processen en nieuwe materialen. Denk aan elektrificatie, materialen op basis van circulair plastic en het versneld opbouwen van een groene waterstofeconomie. 

Foto: Martijn Beekman | Rijksoverheid