10.01.2024

Innovatiesubsidie beschikbaar voor vergassing reststromen

Bedrijven kunnen vanaf 15 februari 2024 DEI+-subsidie aanvragen voor een demonstratieproject voor de vergassing van reststromen, zoals organisch afval. Een productie-installatie zet het organische materiaal dan om in gas. Dit innovatieve proces zorgt voor een duurzame productie van energiedragers en grondstoffen.

 

De subsidie is voor de demonstratie van installaties die afval (biogene reststromen zoals groenafval en sloophout) vergassen. Na dit proces van vergassing ontstaat syngas dat ingezet kan worden voor de productie van groen gas, methanol, geavanceerde transportbrandstoffen, chemicaliën. Of de industrie kan het gebruiken als grondstof.

Klimaatfonds

Het geld voor de subsidie – in totaal 98 miljoen euro - komt uit het Klimaatfonds. De subsidie is voor ondernemers die willen investeren in de demonstratie en opschaling van deze vergassingstechnologie. Het Klimaatfonds is een van instrumenten uit het coalitieakkoord om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55 procent CO2-uitstootvermindering in 2030. In totaal stelt het demissionaire kabinet hiervoor 35 miljard euro beschikbaar.

Aanvragen

De subsidie ‘DEI+: Vergassing van reststromen’ kan vanaf 15 februari 2024 tot 29 augustus 2024 worden aangevraagd voor demonstratieprojecten voor het vergassen van afval. Zorg er wel voor dat je bedrijf de benodigde vergunningen heeft en dat het project voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de richtlijn voor hernieuwbare energie. Meer weten en aanvragen? Zie DEI+: Vergassing van reststromen.