05.07.2022

Industrieaanbod aan Nederland: op weg naar een duurzame industrie

VNO-NCW heeft op maandag 4 juli de website industrieaanbodaannederland.nl gelanceerd. Op dit platform laten brancheverenigingen en bedrijven zien wat de industrie doet om te werken aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst.

 

Nederland heeft door haar historie en ligging veel mooie industriële bedrijven die nieuwe oplossingen verzinnen en ons elke dag weer voorzien van producten die we gebruiken. Van papier, dakpannen tot voedingsmiddelen, staal, brandstoffen en verf. Tegelijk is de industrie verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Hoe werkt de Nederlandse industrie aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst? Dat en meer vind je op deze site samen met voorbeelden en reacties op de actualiteit.

ETS-overleg

Industrieaanbodaannederland.nl is een initiatief van alle deelnemers aan het zogeheten ETS-overleg van VNO-NCW en de VNCI. In dit overleg komen de belangrijkste brancheverenigingen en bedrijven die in Nederland onder het Europees emissiehandelssysteem vallen bijeen. Doel is gezamenlijk overleg over de verduurzamingsopgave waar de industrie voor staat en de kansen en dilemma’s die daarbij om de hoek komen kijken. De problematiek is daarbij voor grote industriële bedrijven in grote clusters als Chemelot of Moerdijk weer anders dan bijvoorbeeld een baksteen- of voedingsmiddelenfabrikant elders in het land.

De Koninklijke VNCI is partner van het platform Industrieaanbod aan Nederland.