09.11.2022

Industrie op koers verduurzaming

Van duurzame productie van bakstenen tot de grootste waterstoffabriek van Europa. De Nederlandse industrie timmert hard aan de weg om te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen. Ondanks alle onzekerheid waarin de industrie zich momenteel bevindt, heeft de sector – als enige - zicht op het bereiken van het reductiedoel van 55% in 2030 (KEV 2022).

 

Om te laten zien wat er allemaal gebeurt, geeft VNO-NCW namens de industriesector het magazine ‘Energietransitie in versnelling’ uit met voorbeelden van verduurzamingsinitiatieven in de zes grote industriële clusters van ons land. Het is een aanvulling op de nieuwe website die deze zomer is gelanceerd door de industrie.

In het inspiratiemagazine staan interviews met betrokkenen uit de industrie, van gedeputeerden tot vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties over de verduurzaming in de zes industrieclusters. De publicatie wordt woensdag aangeboden aan Kamerleden in aanloop naar het commissiedebat Verduurzaming Industrie.

Voortrekkersrol

“Het Nederlands bedrijfsleven heeft zich eraan gecommitteerd de klimaatdoelen te halen. Met de vele projecten en plannen in portefeuille gaat de industrie straks compleet op de schop”, zegt Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW. “Natuurlijk heeft dit tijd nodig en is het complex door bijvoorbeeld de tekorten aan technici, de problemen rond de vergunningverlening of de beperkte capaciteit op het stroomnet, maar de richting waar we opgaan is onmiskenbaar groen en innovatief. Juist de Nederlandse industrie kan hiermee in de toekomst een voortrekkersrol spelen in de hele wereld.”

Extra beleid

Martijn Broekhof, Hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI, sluit zich hierbij aan. “De energietransitie, maar ook de materialentransitie is een enorme opgave voor de industrie en vraagt om radicale veranderingen. En dat kunnen we niet alleen”, aldus Broekhof. “Uit berekeningen van het PBL werd vorige week duidelijk dat extra beleid nodig is om het doel van 55% te halen, naast inzet op uitvoering van het bestaande beleid, zoals duidelijkheid over vergunningen, realisatie van infrastructuur en ruimhartige SDE++ subsidies.”


Lees hier het magazine “Energietransitie in versnelling; wat gebeurt er in de zes industrieclusters".