18.05.2020

Handreiking 'Veilig en gezond (samen)werken'

De Koninklijke VNCI heeft een handreiking ‘Veilig en gezond (samen)werken’ voor de chemische industrie opgesteld. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat in de chemische sector veilig kan worden gewerkt tijdens de coronacrisis. Uitgangspunt bij het voorkomen van verdere verspreiding van COVID-19 is dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 

Download de handreiking (alleen voor VNCI-leden)

Deze handreiking is opgesteld op basis van de ‘protocollen 1,5 m economie’ van MKB-Nederland en VNO-NCW, goede praktijkvoorbeelden, gedeelde ervaringen en ontvangen informatie van VNCI-leden, bedrijven uit de (petro)chemiesector en andere sectoren (o.a. bouw- en technieksector). De richtlijnen die op bedrijfsniveau verder worden uitgewerkt, vergen daarnaast ook maatwerk. Bij nieuwe inzichten en/of (geactualiseerde) overheidsmaatregelen kan de handreiking worden aangepast.

Heb je vragen over deze richtlijnen, neem dan contact op met Dirk van Well, hoofd Veiligheid, Gezondheid en Milieu.