21.01.2022

Groene waterstoffabriek op industriële schaal komt binnen handbereik

In de energietransitie speelt waterstof een belangrijke rol als CO2- en fossielvrije energiedrager, grondstof en brandstof. Maar om te kunnen voorzien in de grote energievraag van onder meer industrie en transport, moeten we waterstof op enorme schaal gaan produceren. Het Institute for Sustainable Process Technology presenteert op 20 januari een ontwerp voor een innovatieve en geavanceerde groene waterstoffabriek op gigawattschaal, die in 2030 operationeel kan zijn.

 

ISPT werkte in dit project samen met industriële partners Dow Chemical, Gasunie, Nobian, OCI, Ørsted en Yara, en kennisinstituten TNO, Imperial College London, TU/e en de Universiteit Utrecht.

Om aan de energiebehoefte van industrie, transport en andere sectoren te voldoen, moeten we genoeg waterstof produceren. De Nederlandse doelen voor waterstof in het Klimaatakkoord omvatten een elektrolysecapaciteit van 3 tot 4 gigawatt (GW) in 2030. De Europese ambitie is zelfs 40-60 GW in 2030. Ter vergelijking: de grootste bestaande waterstoffabriek heeft nu een capaciteit van maximaal 10 megawatt (MW). We hebben dus een enorme opschaling nodig, in 8 jaar tijd, die ook nog betaalbaar is.

Het Hydrohub Gigawatt Scale Elektrolyser project leverde een voor 2030 geavanceerd ontwerp voor een groenewaterstoffabriek met een capaciteit van 1 GW. Deze fabriek kan zowel alkaline water electrolyse (AWE) als polymer electrolyte membrane (PEM) waterelectrolyse gebruiken om waterstof te produceren. Het project van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) levert een ontwerp op van een fabriek die in 2030 start in een Nederlands havengebied en draait op windenergie van de Noordzee. De fabriek kan flexibel opereren afhankelijk van de hoeveelheid wind. Bovendien voldoet het ontwerp aan voorwaarden van het energienetwerk en vereisten in veiligheid, gezondheid en omgeving.

Lees meer