31.01.2024

Goede vergunningverlening randvoorwaarde voor verduurzaming

Vergunningverlening die niet op orde is belemmert de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire, veilige en duurzame industrie. In de versterking van het stelsel voor vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) moet daarom meer ruimte komen voor maatwerk en innovatie.

 

Er vindt momenteel een versterking van het VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving) plaats. De VNCI onderschrijft het belang van een professioneel VTH-stelsel. Niet alleen bedrijven, ook omwonenden en de overheid zijn gebaat bij adequate en snelle vergunningverlening. Die geeft alle partijen zekerheid en biedt bedrijven meer duidelijkheid bij investeringen. Uitgangspunt van de vergunningen moeten Europese normen zijn. Overheid en bedrijfsleven hebben beide baat bij versterking van de deskundigheid bij de vergunningverlener en de toezichthouder. Wederzijds vertrouwen staat daarbij centraal.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn de basis voor ondernemen en het borgen van de maatschappelijke belangen. Een goed functionerend VTH-stelsel draagt bij aan het vertrouwen in overheid en bedrijfsleven. Ook biedt vergunningverlening de kans om met een integrale blik te kiezen voor de beste oplossing voor een duurzame, schone en veilige leefomgeving. Bestaande uitdagingen blijven de norm (normfixatie) en het gevaar op overreageren (risico-regelreflex).

Inzet VNCI

  • Versnelling van vergunningverlening voor duurzaamheidsprojecten stimuleren, waarbij ruimte is voor maatwerk, innovaties en experimenten voor opschaling van nieuwe technologieën.
  • Pleidooi voor een pool van specialisten op bijvoorbeeld waterstof of circulaire economie die voor alle omgevingsdiensten beschikbaar is.