03.02.2023

FutureCarbonNL maakt Nederland wereldleider in carbontech

FutureCarbonNL wil een mondiaal toonaangevende carbontech-sector opbouwen in Nederland. Hiervoor diende zij vandaag een projectvoorstel in bij het Nationaal Groeifonds van in totaal ruim 1,4 miljard euro. FutureCarbonNL is een samenwerkingsverband van universiteiten, kennisinstellingen, startups, mkb, industrie en het ministerie van EZK en IenW.

 

“Ons einddoel is een fossielvrije samenleving. Met FutureCarbonNL zetten we in op een tienjarig programma voor concepten en technieken waarmee we uit CO2 en CO nieuwe materialen, voeding en brandstoffen kunnen maken”, zegt Matthias Heinemann, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen. Deze technologieën vallen onder de noemer ‘carbontechoftewel Carbon Capture and Utilization (CCU).

Carbon Capture and Utilization

Koolstof zit in bijna al onze dagelijkse producten. Meestal is deze afkomstig uit fossiele bronnen, zoals olie en gas. Om daarvan af te kunnen stappen, moeten producten op een andere manier worden gemaakt. Recycling en inzet van biogrondstoffen zijn mogelijk, maar om te kunnen voorzien in onze toekomstige koolstofbehoefte is er méér nodig.

Koploper

Met een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds kan Nederland kansen verzilveren en de ontwikkeling en demonstratie van carbontech versnellen. Erik Verbrugge, Innovatiemanager bij de VNCI: “Nederland heeft alles in huis om uit te groeien tot koploper. We hebben excellente wetenschappers, een sterke technologische en chemische industrie die wil innoveren en investeren en we beschikken over groene energie. Bovendien heeft Nederland een unieke cultuur van samenwerken tussen wetenschap en het bedrijfsleven.”  

Not a closed shop

FutureCarbonNL is gericht op de meest innovatieve, vernieuwende ideeën en concepten om CO2 en CO terug te brengen in de koolstofcirkel. “Ons innovatieprogramma staat open voor alle partijen uit de private en publieke sector”, zegt Verbrugge. “It’s not a closed shop van de indieners van dit voorstel. Het biedt een open en eerlijk platform voor concurrentie tussen de beste ideeën, concepten en benaderingen om de grote uitdagingen samen op te lossen.” Inmiddels hebben zich al meer dan vijftig partijen aangesloten met eerste voorstellen. En nog steeds kunnen bedrijven zich aanmelden.

Kansen

Technologie die bijdraagt aan klimaatverbetering is een belangrijk onderdeel van de volgende innovatiegolf. “Door export van technologie, het bouwen van fabrieken en apparatuur, en productie met CCU in eigen land, draagt dit bij aan het Nederlandse verdienvermogen”, zegt Martijn de Graaff, manager Industriële Transformatie bij TNO. “In onze ramingen kan dit oplopen tot een bedrag van 2,6 miljard euro per jaar in 2050.”

Investeringen

Het totale innovatieprogramma van FutureCarbonNL bedraagt 1,43 miljard euro. Uit het Groeifonds wordt een bijdrage van 663 miljoen euro gevraagd. Private partijen investeren 767 miljoen euro, en publieke partijen dragen 4 miljoen euro bij. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Groeifonds-commissie buigen zich de komende maanden over de voorstellen. Na de zomer neemt het kabinet een besluit over de honorering van de aanvragen.


Lees meer over FutureCarbonNL.