13.10.2022

FutureCarbonNL: doorpakken met innovatieve ideeën

Ruim zestig wetenschappers namen dinsdag deel aan een online informatiebijeenkomst over FutureCarbonNL (FCNL), het Groeifonds-voorstel dat draait om onderzoek en ontwikkeling van conversietechnologieën om afgevangen CO2 om te zetten in bouwstenen voor nieuwe materialen, brandstoffen en (dier)voeding.

 

Matthias Heinemann (RUG) en Wim Brilman (UTwente), beide lid van het kernteam van FutureCarbonNL, gaven een korte presentatie over het Groeifonds-voorstel, waarna deelnemers werden opgeroepen mee te denken en input te leveren voor de vier onderzoeksroutes die onder FutureCarbonNL zijn samengebracht.


Volgende bijeenkomst

Op 2 november staat een nieuwe informatiebijeenkomst gepland voor startups, (mkb-)bedrijven en industrie. Een van de sprekers is Peter-Remco Vellinga, Senior Sustainability Manager bij BASF Benelux. Wil je hieraan deelnemen, meld je dan aan. Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Verbrugge, Policy Advisor Innovation bij de VNCI.


“FCNL is een innovatieprogramma dat open staat voor alle partijen die kunnen bijdragen aan het doel”, legt Matthias Heinemann uit. “We willen zoveel mogelijk partijen in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken en uitnodigen hun expertise te delen. FutureCarbonNL is gericht op de meest innovatieve, vernieuwende ideeën en concepten om CO2 en CO terug te brengen in koolstofcirkel, en daarvoor is iedereen welkom. It’s not a closed shop!”

Circulariteit

Heinemann en Brilman zijn blij met de grote belangstelling uit de academische wereld. “Het toont aan dat dit onderwerp leeft onder onderzoekers.” Dat bleek ook uit een korte inventarisatieronde onder de deelnemers: veel onderzoeksgroepen houden zich bezig met circulariteit en manieren hoe je in de toekomst materialen moeten bouwen op basis van niet-fossiele koolstofbronnen.

Koploper

Het Groeifonds-voorstel wil al die verschillende initiatieven en concepten bundelen, en samen met de industrie verder brengen, zodat Nederland in de toekomst koploper kan worden op het gebied van Carbon Capture en Utilization (CCU). “Dat kan alleen door nauw samen te werken en de krachten van academie en bedrijfsleven te bundelen.” De komende maanden werkt het FCNL-kernteam verder aan uitwerking en verdieping van het Groeifonds-voorstel, en het enthousiasmeren en betrekken van zoveel mogelijke relevante partijen.