01.08.2022

Fiscaal voordeel met MIA\Vamil voor investeringen in een duurzame en circulaire chemische industrie

De MIA\Vamil biedt volop mogelijkheden ter ondersteuning van investeringsprojecten die de chemische industrie circulair en toekomstgericht maken. In 2022 is er een budget van 169 miljoen euro beschikbaar.

 

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee fiscale stimuleringsregelingen die zich richten op marktintroductie en -verbreding van innovatieve en milieuvriendelijke technieken. Met de MIA\Vamil kan het belastingvoordeel voor ondernemers die hierin investeren, netto oplopen tot ruim 14 procent van het investeringsbedrag.

Op de Milieulijst staan de omschrijvingen van technieken die fiscaal worden gestimuleerd. Deze lijst wordt jaarlijks herzien. Voor de chemische industrie staat er in 2022 bijvoorbeeld het volgende op:

  • Technieken voor het terugwinnen en benutten van CO2, afgassen of biomassa als grondstof in de chemische industrie
  • Grondstofbesparende productieapparatuur (zoals investeringen in kringloopsluiting, afvalpreventie, het verwaarden van reststromen en procesintensificatie)
  • Maatregelen ten behoeve van emissiereductie (zoals stof en NOx)
  • Apparatuur voor de chemische verwerking/recycling van afvalstoffen
  • Voorzieningen voor de elektrificatie van processen in de chemische industrie (zoals de productie van groene waterstof door elektrolyse)
  • Bovenwettelijke veiligheidsvoorzieningen voor chemicaliëntransport en -opslagen

Wil je een aanvraag indienen voor een milieuvriendelijke investering in de chemische industrie? Op de website van RVO vind je meer informatie. Staat jouw techniek niet op de Milieulijst 2022? Dan kun je nog tot uiterlijk 15 augustus een nieuw voorstel doen voor opname op de Milieulijst 2023 via dit stappenplan.


Meer weten over stimuleringsmaatregelen en subsidies? Check de informatie op onze website.