26.03.2021

Financiële steun voor preventief testen corona werknemers

Werkgevers krijgen financiële steun om medewerkers zonder klachten preventief te testen op corona. De Koninklijke VNCI is blij met deze tijdelijke maatregel van het kabinet. De chemie is een vitale sector waar doorgewerkt wordt tijdens de COVID-19 pandemie. Uitgangspunt is dat dit veilig en gezond gedaan kan worden.


Werkgevers die hun medewerkers preventief willen laten testen, krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt alleen antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. De regeling loopt tot 31 mei 2021 met een mogelijkheid tot een maand verlenging. Het zijn arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen die zich voor de regeling kunnen aanmelden. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgevers de testen uit en ontvangen per test een tegemoetkoming van 20 euro (exclusief btw). Voor de uitvoering van die regeling is een bedrag van 250 miljoen euro beschikbaar.

De regeling is uitsluitend gericht op bedrijven waar mensen vanwege de aard van de werkzaamheden niet thuis kunnen werken en waar het in de werksituatie moeilijk is om de 1,5 meter afstand te houden.