23.01.2020

EU-steun voor door Nouryon geleid H2-consortium

Een consortium bestaande uit Nouryon, Gasunie en vier andere partners ontvangt een Europese subsidie ​​van 11 miljoen euro voor het geplande groene waterstofproject in Delfzijl.

 

De financiering wordt verleend door het Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking Undertaking, een partnerschap van de Europese Commissie en de industrie die de ontwikkeling van innovatieve waterstoftechnologieën ondersteunt. De 20 megawatt electrolyser, die wordt geëxploiteerd door Nouryon en Gasunie, zou de eerste in zijn soort zijn die op deze schaal in Europa wordt geïmplementeerd.

De andere vier betrokken partners zijn McPhy, BioMCN, DeNora en Hinico. McPhy zal zijn innovatieve elektrolysetechnologie leveren om hernieuwbare elektriciteit om te zetten in 3000 ton groene waterstof per jaar. BioMCN combineert de waterstof met CO2 uit andere processen om hernieuwbare methanol te produceren. DeNora, producent van elektroden, levert een belangrijk onderdeel van de elektrolysetechnologie. Hinico is adviseur voor duurzame energie.

Nouryon en Gasunie willen dit jaar een ​​definitieve investeringsbeslissing voor de fabriek te nemen. Parallel onderzoeken ze opties om de capaciteit van de fabriek te verhogen tot 60 megawatt om waterstof te maken voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof in een project met een andere groep partners.

Knut Schwalenberg, president Industrial Chemicals bij Nouryon, noemt het project “een springplank voor de circulaire economie.” Volgens Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur en directeur Participations & Business Development bij Gasunie is opschaling het sleutelwoord. “Van ons 1 MW elektrolyseproject Hystock, via deze 20 MW elektrolyse-installatie in Delfzijl naar gigawatts in 2030. Gasinfrastructuur zal een faciliterende rol spelen in de energietransitie, aangezien we energiedragers, zoals waterstof, in toenemende mate via onze pijpleidingen transporteren.”

Het project wordt ook ondersteund door een extra subsidie ​​van 5 miljoen euro van het Waddenfonds, dat investeert in projecten in Noord-Nederland.