08.02.2023

Essay Manon Bloemer: “Chemie van de toekomst is één grote recyclingmachine”

“Het menu om onze grondstofhonger te stillen, vraagt om innovatieve, industriële koks”, aldus Manon Bloemer in een essay dat in het kader van de Week van de Circulaire Economie is gepubliceerd. Ze schrijft over een rigoureus andere omgang met energie, grondstoffen en materialen, én de sleutelrol die de chemische industrie speelt bij de materialentransitie.

 

Op de nieuw gelanceerde website Nederland circulair in 2050 van het ministerie van I&W, schrijven vijf deskundigen op het gebied van circulariteit  over hoe zij kijken naar de circulaire toekomst. Welke ontwikkelingen zien zij, welke veranderingen gaan er plaatsvinden en wat zijn de gevolgen voor de samenleving?

Manon Bloemer stelt dat het verduurzamen van de grondstoffen en materialen - om te voldoen aan de toekomstige behoefte van de groeiende wereldbevolking - niet mogelijk is zonder de adaptieve uitvinderskracht van de chemie. Of in de woorden van Walter White, scheikundeleraar in Breaking Bad: "Technisch gezien is chemie de studie van materie. Maar ik zie het liever als de studie van verandering."

Circulariteit is een belangrijke oplossingsrichting voor grondstoffenschaarste. De chemie is bij uitstek gepositioneerd om de circulaire bouwstenen voor nieuwe producten en toepassingen te synthetiseren. Maar dit vraagt wel om alternatieve grondstoffen: recyclaat, biogrondstoffen of CO2 en om veel inzet van duurzame energiebronnen. Naast deze centrale positie in de keten en het vermogen tot innovatie, heeft de chemische industrie ook de schaal en de kunde om de circulaire grondstofmotor aan te zwengelen en draaiende te houden.


Lees het volledige essay van Manon | Bouwstenen voor een circulaire toekomst