15.06.2023

Eerste Twaron® productie met gerecycled materiaal op industriële schaal

Teijin Aramid heeft een eerste productierun op industriële schaal gedaan van Twaron® met gerecyclede grondstoffen. Het hoge modules filamentgaren met gerecycled materiaal heeft dezelfde sterkte en levensduur als de originele gerenommeerde Twaron®-vezels.

 

Met de succesvolle afronding van de proeven op industriële schaal, is Teijin Aramid een stap dichter bij de commercialisering van circulair Twaron®. Deze ontwikkeling ligt in lijn met de Green Deal-visie van de Europese Unie voor een grondstoffenefficiënte economie zonder netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050.

Twaron® met gerecyclede grondstoffen is een grote stap in de ontwikkeling van Teijin Aramid riching een volledig duurzame en circulaire aramide waardeketen. Teijin Aramid recyclet al tientallen jaren end-of-life para-aramideproducten.


Foto: Teijin Aramid