23.06.2022

Eerste 30 miljoen euro subsidie voor projecten groene waterstof

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen vanaf 21 juni subsidie krijgen voor demonstratieprojecten rond groene waterstof via de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Het gaat om projecten op het gebied van productie, transport, opslag en toepassing van waterstof, die leiden tot een lagere CO₂-uitstoot in 2030. Daarvoor stelt de overheid nu de eerste 30 miljoen euro beschikbaar.

 

De regeling werkt met een 'wie het eerst komt, het eerst maalt'-principe en is open tot 10 januari komend jaar. De regeling met als thema Waterstof en Groene Chemie is onderdeel van het Nationaal Groeifondsprogramma 'Groenvermogen van de Nederlandse Economie', ofwel investeringsprogramma GroenvermogenNL. Dat rust op drie pijlers: het opschalen van waterstofprojecten, onderzoek en innovatie op het gebied van groene waterstof, en het ontwikkelen van arbeidscapaciteit en kennis.

In totaal heeft het kabinet voor de eerste pijler 600 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarvan is 100 miljoen euro bedoeld voor kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten en 500 miljoen euro voor 'significante opschaling' van groene waterstof en groene chemie. Met de openstelling van de subsidiepot van bijna 30 miljoen euro geeft het kabinet daarvoor het startschot.

Lees meer op de website van RVO