28.03.2024

ECHA gaat meldingen bij gifcentra controleren

ECHA bereidt een project voor om te controleren of leveranciers gevaarlijke chemische mengsels wel melden bij de nationale autoriteiten.

 

 

Het Enforcement Forum van de European Chemicals Agency (ECHA) gaat controleren of leveranciers van gevaarlijke chemicaliën hun mengsels hebben aangemeld bij de centra voor vergiftigingeninformatie. Leveranciers van chemische stoffen moeten informatie over gevaarlijke mengsels delen met nationale autoriteiten. De autoriteiten delen deze informatie met gifcentra. Hiermee kunnen deze gifcentra bij noodsituaties op de juiste manier reageren.

De inspecteurs controleren de notificaties, de etiketten van mengsels en veiligheidsinformatiebladen. ECHA bepaalt de komende maanden de precieze omvang van het project. Het project start in januari 2025 en duurt zes maanden.

Het Enforcement Forum heeft ook bepaald dat de inspecties voor het handhavingsproject voor online verkoop, in 2025 van start gaan. Inspecteurs zullen online verkochte producten controleren op stoffen waarvan het gebruik is beperkt in de REACH- en POP-verordeningen. Bij deze controles zullen ze controleren of mengsels zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt in overeenstemming met de verordening inzake indeling, etikettering en verpakking (CLP) en of de desbetreffende informatie online beschikbaar is.