14.06.2022

Drie consortia ontvangen financiering voor toepasbare safe by design-principes

Binnen het NWA-programma ‘Naar een praktische Safe-by-Design aanpak voor chemische producten en processen’ gaan drie consortia een toepasbare safe by design-aanpak onderzoeken en ontwikkelen. Het onderzoeksprogramma is een samenwerking tussen de ministeries van IenW en SZW en NWO. Er is in totaal € 2,7 miljoen toegekend. De VNCI is betrokken bij het TOSS-project.

 

Safe by design is een iteratief, interactief, interdisciplinair ontwerpproces waarin veiligheid en gezondheid vanaf een vroeg stadium van ontwikkeling en gedurende het hele ontwerpproces als centrale waarden worden meegenomen, zodat de resulterende producten en processen veiliger zijn voor mens en milieu. Daarbij kunnen uiteraard ook duurzaamheidsaspecten worden meegenomen (safe and sustainable by design). Wederzijds leren staat centraal: het vroegtijdig meewegen van gezondheids- en milieueffecten vraagt niet alleen om fundamentele chemische en toxicologische kennis, maar ook om praktijkgerichte kennis van productieprocessen, het toekomstig gebruik van de stoffen en processen en hun effecten gedurende de levenscyclus. Een safe by design-aanpak vraagt om een anticiperend veiligheids- en gezondheidsbewustzijn van proces- en productontwikkelaars, onderzoekers en het management van bedrijven dat investeringsbeslissingen neemt.

“Dat de drie projecten, waaronder het TOSS-project, gehonoreerd zijn is geweldig nieuws”, zegt Michiel van Kuppevelt, beleidsadviseur CSS bij de VNCI. “Zo komen we weer een stap verder in het nog veiliger en duurzamer ontwerpen van chemische stoffen die bijvoorbeeld nodig zijn voor de energietransitie.” Bij de projecten zijn diverse VNCI-leden betrokken, zoal AnQore, Sitech en Croda.

De gehonoreerde projecten

Integral Safe and Sustainable-by-Design Plasma Process for Acrylonitrile Production (ISPA) | Hierin wordt een mogelijke oplossing voor de veelvoorkomende bouwsteen acrylonitril onderzocht.

  • Projectleider | Prof. dr. ir. G.J. van Rooij, Universiteit Maastricht
  • Consortium | MU, RU, TNO, AnQore, Sitech, SDN

Putting into Practice Integrated TOols to Select and Produce Safe and Sustainable alternatives for problematic Persistent and Mobile Toxic Substances (TOSS) | Dit voorstel richt zich op alternatieven voor persistente, mobiele en toxische stoffen, die problemen geven in de watercyclus en voor de gezondheid van mens en milieu.

  • Projectleider | Prof. dr. A.P. van Wezel, Universiteit van Amsterdam
  • Consortium | UvA, WUR, TUD, RIVM, CWTS, Rathenau, VEWIN, VNCI, Croda International

Safe-by-Design Circular Products | Doel is het ontwerpen van veilige producten die passen in een circulaire economie. Er worden vier onderwerpen bestudeerd: ziekenhuismatras, LCD-monitor, siliconen bakvormen en biodegradeerbaar plastic.

  • Projectleider | Prof. dr. A.R. Balkenende, Technische Universiteit Delft
  • Consortium | TUD, LU, RIVM, PBL, Accenture, Spark, Circo, Erasmus MC, Philips Domestic Applicances, Philips Healthcare, NPK

De komende maanden werken de drie projecten gezamenlijk ook één extra aanvraag uit voor een overkoepelend verbindingsproject, waarin de bevindingen van de drie casusprojecten gesynthetiseerd en breder uitgezet worden.

Lees ook Chemie Magazine | Safe by design wil verder gaan waar REACH ophoudt


Chemicals Strategy for Sustainability: nieuwe verbindingen voor de chemie 

In 2019 lanceerde de Europese Commissie de Green Deal om de Europese Unie schoon, veilig, duurzaam en circulair te maken. De CSS, onderdeel van de Green Deal, is in 2020 gepubliceerd. Hierin is de duurzame langetermijnstrategie voor de chemische industrie uitgewerkt.

Lees verder