05.08.2022

Derde leergang Seveso Top Leadership

Plant-, site- en terminal managers en locatiedirecteuren van Brzo-bedrijven uit de chemiesector kunnen hun veiligheidscompetenties verder ontwikkelen met het Seveso Top Leadership-programma. De eerste twee leergangen zijn gestart en bij voldoende belangstelling gaat in het najaar een derde leergang beginnen.

 

De opleiding Seveso Top Leadership is gericht op de ontwikkeling van competente Seveso Top Managers met een goed moreel kompas die de aanzienlijke (externe) veiligheidsrisico’s zodanig kunnen managen dat de veiligheid van medewerkers, contractors en omwonenden steeds geborgd is.

Lees de brochure of kijk voor meer informatie over de opleiding op de website van Veiligheid Voorop.


Chemie Magazine | Opleiding Seveso Top Leadership: veilig werken en veilig thuiskomen


Tymen Tiemersma, plantmanager van Teijin Aramid in Delfzijl, deed mee aan een van de pilots die vooraf gingen aan de leergang Seveso Top Leadership. “De meerwaarde van de opleiding zit hem vooral in het uitwisselen van kennis en ervaring met collega-BZRO-managers. Wat kom je in de praktijk tegen? En hoe reageer je daarop? Het mooie aan de training is dat wij in alle openheid en in vertrouwelijkheid deze zaken met elkaar konden bespreken.” Hij is op basis van zijn persoonlijk verbeterplan nog beter gaan luisteren naar zijn medewerkers. “Door nog meer op de werkvloer met elkaar te praten, komen er veel meer ideeën los. Die moet je dan wel in actiepunten omzetten, zodat medewerkers zien dat er met hun suggesties ook daadwerkelijk iets gebeurt.” Zo heeft hij zelf stappen gezet om de lastminute-risicoanalyse verder te verbeteren.