23.11.2023

Deel je visie over chemische recycling

De Versnellingstafel voor Chemische Recycling van Kunststoffen lanceert net als vorig jaar een vragenlijst over chemische recyclingprojecten en marktontwikkelingen. Het doel is een overzicht te creëren van de geplande capaciteit in Nederland voor deze innovatieve manier van recyclen, en van de knelpunten die door bedrijven worden ervaren.

 

We roepen Nederlandse chemische recyclers op de vragenlijst in te vullen. De verworven inzichten dragen bij aan de beleidsontwikkeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de opdrachtgever van dit onderzoek. Daarnaast helpt het om focus aan te brengen voor de activiteiten van de Versnellingstafel.

Werk je zelf niet bij een chemische recycler, maar ken je wel één of meer mensen die dat doen? Stuur de vragenlijst dan gerust door. De vragenlijst Chemical Recycling projects in the Netherlands - 2023 kun je online invullen.

Over de Versnellingstafel

De Versnellingstafel Chemische Recycling van Kunststoffen is een publiek-private samenwerking tussen het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Nederlandse industriële bedrijven, opgericht in samenwerking met het Versnellingshuis Nederland Circulair.