26.06.2023

Dagblad Trouw: zware industrie krijgt het moeilijk door goedkope stroom elders

Dagblad Trouw publiceerde vandaag een artikel over de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse industrie als stroom elders veel goedkoper is. Landen met veel zon en wind gaan concurreren met de Nederlandse basisindustrie. Want waarom zouden die landen niet zelf ammoniak maken of ijzererts bewerken?

 

Wat betekent het voor de Nederlandse industrie dat de goedkope energie voor het oprapen ligt in landen met meer zon, wind en ruimte? Een mogelijk gevolg is dat een deel van de industrie verhuist naar het buitenland. Een conclusie die gesteld wordt in het rapport Verkenning van een fossielvrije industrie dat in opdracht van milieuorganisatie Natuur en Milieu is uitgevoerd. 

Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI, merkt in het artikel op dat de Nederlandse energie-intensieve industrie al langere tijd niet meer kan concurreren op energieprijs. “Sinds de Verenigde Staten naar schaliegas gingen boren, liggen onze gaskosten hoger dan daar.” 


Het volledige artikel in Trouw kun je hier lezen (login voor abonnees).