18.08.2023

Dagblad Trouw: CO2-opslag op zee

Dagblad Trouw publiceerde onlangs een artikel over het eerste grote project voor CO2-opslag in Nederland: Porthos. De opslag van CO2 moet een tijdelijke oplossing zijn om uiteindelijk een klimaatneutraal Nederland mogelijk te maken.

 

Bij het project zijn Havenbedrijf Rotterdam en de Gasunie betrokken. Het afvangen en opslaan van CO2-emissies in bijvoorbeeld lege gasvelden is een relatief goedkope manier om snel minder CO2 uit te stoten. Zonder het project haalt Nederland de klimaatdoelen in 2030 niet.

Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI, merkt in het artikel op dat het een onmisbare technologie is om ook op lange termijn klimaatverandering tegen te gaan. “Het biedt extra tijd om meer capaciteit op te bouwen voor wind-en zonne-energie en om de infrastructuur te verzwaren.”


Het volledige artikel in Trouw kun je hier lezen.