21.10.2021

Curriculum Seveso Top Leadership start in januari

In januari start het Curriculum Seveso Top Leadership, een opleiding gericht op de ontwikkeling van managers van BRZO-bedrijven tot competente Seveso Top Managers met een goed moreel kompas die de aanzienlijke (externe) veiligheidsrisico’s zodanig kunnen managen dat de veiligheid van medewerkers, contractors en omwonenden steeds geborgd is.

 

Tijdens bijeenkomsten van de zes regionale veiligheidsnetwerken, waarin BRZO-bedrijven onder meer kennis en ervaring op veiligheidsgebied uitwisselen, bleek dat er een grote behoefte was aan een gerichte, op maat gemaakte opleiding om managers van BRZO-productielocaties bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor veiligheid en praktische informatie aan te bieden die nodig is om voor een goede veiligheidscultuur te zorgen. Daaruit volgde in 2019 de ontwikkeling van een dergelijke opleiding. Na twee succesvolle pilots is het Curriculum Seveso Top Leadership nu gereed. De opleiding is met name bedoeld voor de operationele top manager (plant manager, site manager, terminal manager, locatiedirecteur) van een BRZO-bedrijf of locatie in de chemiesector, zoals productiebedrijven, chemical warehousing, tankopslagbedrijven en logistieke dienstverlening.

Het Curriculum bestaat naast klassikale opleidingsdagen uit praktische huiswerkopdrachten en de ontwikkeling en toepassing van een eigen Persoonlijk Verbeterplan. Het geeft inzicht in verschillende theorieën van Betrokken Leiderschap en de Beheersfactoren, aangevuld met de noodzakelijke basiskennis voor Wet- en regelgeving en Extern Stakeholder Management. Optioneel wordt een module aangeboden waarin de grondbeginselen van Operationele Procesveiligheid aan de orde komen. Deze module is vooral bedoeld voor Seveso Top Managers die hun kennis en ervaring in operationele procesveiligheid op niveau willen brengen of willen opfrissen. Voor het creëren van een veilige en gezonde bedrijfsvoering van een BRZO-bedrijf is Betrokken Leiderschap van de Seveso Top Manager een absolute voorwaarde. Hij speelt een cruciale rol in het bereiken en behouden van een hoog veiligheidsniveau van een BRZO-bedrijf.

De eenjarige opleiding omvat één introductiemiddag op locatie van één van de deelnemers en vijf klassikale dagen.

  • Dag 1: januari/februari 2022
  • Dag 2: februari/maart 2022
  • Dag 3: maart/april 2022
  • Optioneel Operationele procesveiligheid: april/mei 2022
  • Dag 4: mei/juni 2022
  • Dag 5 : december 2022/januari 2023

De definitieve data worden zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers afgesproken, liefst  op locatie van een van de deelnemers. De opleiding start bij minimaal 12 deelnemers.

Meer informatie en aanmelden

  • Corine Baarends, facilitator & coach Curriculum Seveso Top Leadership, bereikbaar op M 06 51 45 79 59 of via mail.  
  • Paul Rocchi, programmamanager Veiligheid Voorop, bereikbaar op M 06 46 12 01 00 of via mail.

Lees ook | Opleidingspilot leiderschap enthousiast ontvangen door BRZO-managers