18.10.2023

CTGG onderschrijft Ecorys rapport over Basisnet

Onlangs is het Ecorys rapport over het Basisnet naar de Tweede Kamer gestuurd. De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waar de VNCI lid van is, onderschrijft de conclusies. Ecorys is tot de conclusie gekomen dat het Basisnet, dat in 2015 van kracht is geworden, niet werkt en op de huidige manier ook nooit kan werken.

 

Het ministerie van I&W is van plan om het gebruik van risicoplafonds af te schaffen en in de toekomst te gaan werken met vaste afstanden conform het beleid zoals dat afgestemd is in het kader van de Modernisering Omgevingsveiligheid.

Lange termijnvisie voor de energietransitie 

De CTGG heeft via bijgaand statement aangegeven hoe zij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen in de toekomst wil invullen. Ze spreken de hoop uit dat de negatieve beeldvorming in de toekomst minder wordt. De CTGG roept de overheid op om snel met een heldere spoorgoederenvisie te komen, want voor de energietransitie zal een langetermijnvisie op dit gebied noodzakelijk zijn.


Lees het statement van de CTGG.