17.04.2023

Commentaarronde voor PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen - opslag’

De conceptversie van PGS 31 voor overige gevaarlijke vloeistoffen - opslag is gereed voor commentaar. Door middel van een openbare commentaarronde kunnen PGS-gebruikers suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. 

 

In de richtlijn PGS 31 voor overige vloeistoffen -  opslag zijn de regels opgenomen voor installaties voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte gevaarlijke vloeistoffen en brandstoffen). Het doel is om met deze regels een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. 

De gevaren van deze categorie stoffen zijn zeer divers. De stoffen die onder het toepassingsbereik van PGS 31 vallen zijn ingedeeld in diverse ADR of CLP klassen of ze vallen onder meerdere klassen, zoals een brandbare en giftige stof.


Je kunt tot en met 14 juni digitaal reageren op het conceptvoorstel. De leden van de VNCI zijn over de commentaarronde geïnformeerd.