17.12.2020

Column Martijn Broekhof: "2020 jaar van de nationale CO₂-heffing voor de industrie"

Deze laatste dagen van het jaar blik ik graag terug op een veelbewogen jaar. Paradoxaal genoeg hebben we ondanks de corona-crisis die ons meer dan ooit heeft thuisgehouden, een enorme hoeveelheid werk verzet. Wijzelf en de wereld om ons heen zijn meer dan ooit in beweging en ik ben ongelooflijk trots op mijn collega’s en onze leden met wie we dat mogelijk hebben gemaakt. 

 

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar van de nationale CO2-heffing voor de industrie. Deze week werd de heffingswet goedgekeurd in de Eerste Kamer en daarmee is de CO2-heffing per 1 januari 2021 een feit. Wat ons betreft had de wet beter vormgegeven kunnen worden en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheden die chemische bedrijven hebben om te investeren in verduurzaming. De wet maakt wel dat er nu een plicht ligt bij de overheid om de rest van het klimaatbeleid goed vorm te geven. Tenslotte werkt de heffing alleen als bedrijven ook daadwerkelijk kunnen gaan investeren in CO2-reductie.

En dat zien we gelukkig ook gebeuren. Er zijn mooie resultaten geboekt in het ondersteunende beleid, waarmee onze sector echt vooruit kan. Zo werd deze week de SDE++-regeling door Brussel goedgekeurd. Hiermee heeft Nederland als eerste land een generieke regeling die de onrendabele top van CO2-reductiemaatregelen in de industrie afdekt. Een regeling die een serieus handelingsperspectief biedt voor de grote stappen die we als chemie te nemen hebben. En ook zien we dat innovatieregelingen als de MOOI, DEI+ en de VEKI worden uitgebreid zodat meer projecten uit de chemische sector er aanspraak op kunnen maken.

Een ander mooi resultaat was het SER-advies over het duurzaamheidskader voor biomassa. Met het advies werd een vastgelopen discussie echt in beweging gezet. Nog niet eerder werd zo expliciet gesteld dat de inzet van bio-grondstoffen voor chemische bouwstenen zowel hoogwaardig als noodzakelijk is om de klimaat- en circulariteitsdoelen te halen. Nu is het zaak om dat advies in 2022 om te zetten in beleid dat grootschalige investeringen in de bio-economie ook echt mogelijk maakt. Het mooie is dat niet alleen wij dat zeggen, maar dat ook een ngo als Natuur & Milieu deze conclusie volmondig onderschrijft, zo bleek in de mooie podcast die we met hen opnamen.

Uiteindelijk moet al het beleid natuurlijk leiden tot beweging in de regio, bij onze leden. Dit jaar hebben zij zich heel duidelijk laten horen en zien in de koploperprogramma’s. Voor elke regio ligt er nu een duidelijk plan hoe de industrietransitie eruit zal zien om de klimaatdoelstelling van 2030 te realiseren. Plannen die laten zien welke infrastructuur nodig is om te kunnen elektrificeren, waterstofplannen te kunnen realiseren, en CO2 te kunnen afvangen.

Terugkijkend op het jaar 2020 zie ik dus vooral heel veel chemie in beweging. En dat is precies de bedoeling.