14.07.2022

Classificeren van procesveiligheidsincidenten

Het classificeren van een Process Safety Incident kan soms lastig zijn. Maar een juiste classificatie is wel belangrijk om beter inzicht te krijgen in het aantal en het soort incidenten in je bedrijf.

 

Om de classificatie te vergemakkelijken heeft Veiligheid Voorop in samenwerking met Safety Delta Nederland een tool ontwikkeld om een Proces Safety Incident juist te kunnen classificeren. Je kunt de tool gratis downloaden via de site van Veiligheid Voorop, of via de kennisbibliotheek van Safety Delta Nederland.

License to operate

Veilig en gezond werken voor mens en milieu is een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar, waar nodig leren van fouten en verbeteringen doorvoeren. Ook is het een belangrijk uitgangspunt voor de 'licence to operate' van de chemiebedrijven. Lees meer over dit onderwerp.