08.02.2024

Circulaire economie biedt oplossing voor een economisch sterk en onafhankelijker NL

‘Om te zorgen dat we minder afhankelijk worden van andere werelddelen voor essentiële grondstoffen, en om schoner te produceren, zullen we onze productie op nieuwe leest moeten schoeien. Met een circulaire economie hebben we minder producten en materialen nodig, kunnen we ze langer gebruiken, en weer maximaal inzetten als grondstof voor nieuwe producten. Dat levert banen, bedrijvigheid én een betere leefomgeving op. Zo zetten we Nederland bovendien op voorsprong en krijgen we meer controle.’

 

Dat schrijven VNCI, FME, VNO-NCW, MKB-Nederland én Natuur & Milieu aan de Tweede Kamer in aanloop naar een debat over de circulaire economie volgende week donderdag.  


Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk Nederland


In de brief zetten de organisaties de kansen die een nieuwe circulaire economie biedt uiteen. Zo kunnen we het toekomstig verdienvermogen van Nederland versterken, houden we grip op essentiële grondstoffen en zorgen we voor een schonere leefomgeving. In de brief constateren de organisaties ook dat juist op het terrein van circulariteit Nederland met onze logistiek, chemie, maakindustrie én met onze kennis alles in huis heeft om een koppositie in te nemen in Europa en de wereld. Een circulaire economie leidt ook tot minder verspilling, waardoor we minder afval hebben en schone productie, wat leidt tot minder CO2-uitstoot. 

Samenwerking

De organisaties vragen de Tweede kamer en een nieuw Kabinet om veel meer focus, meer capaciteit en intensieve samenwerking. Alleen met alle partijen samen (van winkeliers tot maakbedrijven tot afvalbedrijven, overheden en de samenleving) kunnen we de noodzakelijke stappen zetten om grote productieketens, zoals voor de chemie (onder andere kunststoffen), bouw(materialen) en kritieke grondstoffen anders te organiseren, zodat we daadwerkelijk minder afhankelijk worden voor onze grondstoffen.  


Telegraaf | Milieulobby en ondernemers: ’Hergebruik versnellen voor behoud economische groei’


Opschalen 

In de brief doen de partijen een aantal voorstellen: 

  • Door gezamenlijk duidelijke circulariteitsdoelen uit te werken voor de belangrijkste sectoren en grondstoffenketens bieden we duidelijkheid, voorspelbaarheid en investeringszekerheid.
  • Nederland kan in de EU het voortouw nemen voor een eerlijk speelveld voor circulaire bedrijven. Met duidelijke en werkbare (Europese) eisen aan producten stimuleren we de circulariteit en gaan producten langer mee en hebben we er minder van nodig.
  • Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol om komende jaren voor voldoende fysieke ruimte te zorgen voor circulaire activiteiten, zoals ook aanbevolen door het PBL.
  • Verder zijn voor de omslag naar een circulaire economie voldoende structurele financiële middelen nodig, omdat circulaire producten en diensten anders nog niet rendabel zijn. De overheid kan bijvoorbeeld als grootste inkoper de ontwikkeling van circulariteit een belangrijke ruggensteun geven.
  • Stimuleer lokale en regionale initiatieven en betrek actief mkb-bedrijven. Maak het voor iedereen eenvoudiger om circulaire keuzes te maken door te laten zien wat mensen zelf kunnen doen én wat het hen aan voordelen oplevert. 
  • Met één coördinerende bewindspersoon voor de circulaire economie kunnen we meer snelheid maken en kunnen de opgaven voor klimaat, energie, (bio)grondstoffen en woningbouw beter op elkaar worden afgestemd, zodat het mes aan meerdere kanten snijdt en we circulariteit echt opschalen.  

Achtergrond  

In een circulaire economie gaan we anders om met onze grondstoffen, materialen en producten door:

  1. minder gebruik van producten en grondstoffen;
  2. producten te maken die veel langer meegaan en vaker te gebruiken zijn;
  3. materialen zo hoogwaardig mogelijk te recyclen en
  4. producten te maken uit hernieuwbare/groene en of gerecyclede grondstoffen. 

Meer weten? 

Lees het pamflet dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Neem voor vragen contact op met de woordvoerders van de verschillende organisaties: VNCI, FME, Natuur- en Milieu, VNO-NCW en MKB-Nederland.