20.09.2022

Chemische industrie: verduurzamingsopgave niet uit oog verliezen in energiecrisis

Reactie op Miljoenennota van Koninklijke VNCI | Vandaag heeft het kabinet de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. De VNCI vindt het verstandig dat het kabinet vol blijft inzetten op de ambitieuze koers voor verduurzaming van de industrie die in het regeerakkoord is afgesproken, en waarmee de chemische sector al een eind op weg is. Tegelijkertijd maken wij ons door de energiecrisis ernstige zorgen over de concurrentiepositie van Nederlandse chemische productiebedrijven.

 

We roepen de overheid op om snel de ruimte te benutten die het Europese crisissteunkader biedt, zodat bedrijven op korte termijn kunnen overleven. Denk aan gunstige leningsvoorwaarden of gedeeltelijke compensatie van de hoge energiekosten, die nu ook in andere Europese landen worden toegepast. En ondersteun daarnaast bedrijven met hun investeringen in verduurzaming, bijvoorbeeld door te zorgen dat infrastructuur op tijd op orde is. Kortom, overheid, creëer randvoorwaarden die zorgen dat de klimaattransitie op lange termijn uitvoerbaar blijft en help bedrijven daar waar nodig op korte termijn door deze energiecrisis heen.


Lees onze analyses per beleidsthema


Chemie sleutel voor duurzame toekomst

VNCI-voorzitter Paul de Krom: “De chemiesector is een van de belangrijkste sleutels op weg naar een duurzame toekomst voor ons allemaal. Visie en daadkracht zijn nodig voor de immens grote verduurzamingsopgave. Die opgave mág niet knel komen te zitten door de huidige energiecrisis. Chemiebedrijven investeren veel in de transitie naar groene chemie, en een sterke overheid als partner is hierbij essentieel: om innovatie verder aan te jagen, kansrijke technologieën te ondersteunen en de benodigde infrastructuur te realiseren. Daarom ondersteunen wij de oproep van VNO-NCW om concrete maatregelen te nemen om de huidige energiecrisis door te komen. Om daarmee de verduurzamingsdoelen voor de lange termijn overeind te houden. Het gaat nu om overleven en verduurzamen tegelijk.”