20.05.2021

Chemische industrie doet aanbevelingen aan het nieuwe kabinet

De Koninklijke VNCI heeft in samenspraak met haar achterban aanbevelingen gedaan voor het nieuw te vormen kabinet. De chemische industrie is onmisbaar bij de realisatie van een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050.

 

Onze vier hoofdboodschappen zijn:

  1. Kies een integrale en Europese aanpak voor het realiseren van de klimaatdoelen
  2. Zet in op voldoende ontwikkelingsruimte en een versnelde uitrol van benodigde infrastructuur voor waterstof, elektriciteit en opslag van CO2
  3. Bevorder het veilig en duurzaam toepassen van chemische stoffen zonder ongewenste effecten voor mens en milieu
  4. Zet in op een ondernemingsklimaat dat bijdraagt aan groen herstel, brede welvaart, een duurzame toekomst, nieuwe banen en toekomstig verdienvermogen in Nederland

Lees hier de brief aan informateur Hamer.

‘van Routekaart naar Realiteit’

Chemie is onmisbaar bij de verduurzaming van Nederland. In het rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’ beschrijven we die weg die de chemiesector gaat afleggen om over minder dan dertig jaar klimaatneutraal en circulair te zijn. Het doel is helder: groene fabrieken én groene producten. Op onze dossierpagina lees je meer.