05.05.2022

Caroline van Reedt Dortland van Avantium nieuwe bestuursvoorzitter C3

Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. Per 1 mei 2022 heeft Caroline van Reedt Dortland, Directeur Communicatie bij VNCI-lid Avantium, de voorzittershamer overgenomen van Lutgarde Buydens, hoogleraar in de analytische chemie en recent Decaan Faculteit Bètawetenschappen aan de Radboud Universiteit.

 

Caroline: “Er is geen beter moment om te kiezen voor chemie dan nu, vanwege de uitdagingen waar de chemische industrie op dit moment voor staat. Het reduceren van de CO2-uitstoot, de transitie naar een circulaire economie maar ook de omschakeling naar duurzame grondstoffen zijn belangrijke vraagstukken. Het is belangrijk dat scholieren kennismaken met chemie en ontdekken dat duurzame chemie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een groene toekomst. En dat ze daar later zelf een rol in kunnen gaan spelen.”

Lutgarde is sinds 1 oktober 2016 voorzitter geweest. Ze kijkt met veel plezier terug op haar tijd bij C3: “Het is belangrijk dat scholieren een opleiding kiezen die bij ze past. Dit valt niet mee omdat hun belevingswereld vaak mijlenver is verwijderd van een studie, laat staan een beroep. Met het nieuwe platform exactwatjezoekt.nl, dat na de zomer online gaat, en de versterking van de lerarenachterban, hebben we mooie troeven in handen om veel scholieren te bereiken en te steunen bij hun keuzes voor bèta en techniek.”


C3 laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin ontdekken en weloverwogen keuzes kunnen maken in profiel en studie. Via het scholierenplatform exactwatjezoekt.nl helpt C3 jongeren bij hun bètavakken en biedt voorlichting over werkveld en opleidingen in bèta en techniek.