31.08.2023

Call for proposals van GroenvermogenNL

In juli opende de call for proposals van GroenvermogenNL werkpakket 7. Het betreft het Research & Development-programma. Hieronder vallen sociaaleconomische aspecten en de implementatie van waterstof.

 

Groenvermogen NL is voortgekomen uit het Nationaal Groeifonds en richt zich op de versnelling van een goed werkende markt voor industrieel gebruik van groene waterstof. Voor de subsidieaanvraag in werkpakket 7 is in eerste instantie hoogstens 5,2 miljoen euro beschikbaar. Gedurende de openstelling wordt dit bedrag eventueel verhoogd tot 12 miljoen.

Vier onderzoeksthema’s

In Werkpakket 7 staan vier onderzoeksthema’s centraal. Het gaat hierbij om systeemmodellen voor de rol van waterstof in het toekomstige energie-en grondstoffensysteem, markt-en businessmodellen voor waterstof, juridische kaders en beleidsmaatregelen en het maatschappelijke draagvlak voor waterstof.

Meer weten?

Wil je meer weten over het aanvragen van een subsidie? Kijk hier voor meer informatie of meld je aan voor de online informatiebijeenkomst op 7 september die samen met NWO wordt georganiseerd.