29.01.2024

Brzo-omgevingsdiensten gaan verder als Seveso-omgevingsdiensten

Per 1 januari 2024 opereren de zes Brzo-omgevingsdiensten in Nederland onder de nieuwe naam 'Seveso-omgevingsdiensten'. De naamswijziging sluit aan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

De Omgevingswet vervangt het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), waarbij Brzo-bedrijven nu worden aangeduid als 'Seveso-inrichtingen'. De nieuwe naam 'Seveso-omgevingsdiensten' benadrukt de taak: werken aan een schone en veilige leefomgeving.

Zes van de 28 omgevingsdiensten in Nederland zijn gespecialiseerd in het toezicht op risicovolle bedrijven. Deze zes diensten zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR Milieudienst Rijnmond.