19.05.2022

Brightlands Chemelot Campus viert jubileum

Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen bestaat 10 jaar. Het aantal bedrijven groeide in deze periode van 50 naar 107. Met de banengroei ging het nog harder: van 1.250 naar de huidige 3.000 fte. Het jubileumprogramma Next ten is vooral de inspiratiebron om verder te werken aan de uitdagingen op het gebied van circulariteit en gezondheid.

 

Met DSM, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg als founding fathers werd Brightlands Chemelot Campus in 2012 ‘gebouwd’ op de pijlers wetenschap/onderwijs, ondernemerschap en overheid. In die tien jaar heeft de campus zich ontwikkeld tot een leidend innovatief ecosysteem waar duurzame chemie, circulaire materialen en biomedische oplossingen centraal staan. Als het gaat om de ontwikkeling van hoogwaardige materialen, duurzame processen of biomedische innovaties is de campus een speler van nationaal belang met internationale impact geworden.

Samenwerken is een leidend principe bij Brightlands Chemelot Campus en een belangrijke voorwaarde voor succes. Een voorbeeld is de bijdrage van de campus binnen Chemelot Circular Hub, een groeiversneller naar een circulaire samenleving. Maar ook samenwerking tussen campusbewoners zélf, met partners en partijen op industriepark Chemelot of met partijen op één van de drie andere Brightlands campussen in Maastricht, Heerlen en Venlo versterkt alle partners en leidt tot betere resultaten. Dat geldt voor het samenwerking met overheden, het onderwijs en bedrijfsleven in de regio, in Nederland en over de grens.

Lees meer over Next ten