19.01.2023

Bodembacterie maakt eiwitten en geneesmiddelen uit kooldioxide

Een bodembacterie die kan groeien op een mengsel van kooldioxide, zuurstof en waterstof is zo aan te passen dat hij nuttige stoffen produceert, zoals eiwitten en bouwstenen voor geneesmiddelen. 

 

Biochemicus Sandy Schmidt van de Rijksuniversiteit Groningen wil deze bacterie -  genaamd Cupriavidus necator - voeden met de afvalgassen van fabrieken, zodat ze kooldioxide gaan omzetten in waardevolle moleculen. In een podcast van BNR Wetenschap vertelt ze over haar onderzoek.

Schmidt werkt een jaar of twee aan deze projecten en ze verwacht de komende twee tot drie jaar de eerste tastbare resultaten te zien. “Dan moeten we stammen hebben die grote hoeveelheden produceren van de gewenste producten.” De volgende stap is dan om de bacterie te kweken op industriële schaal. Dat kan nog eens vijf jaar duren. De bioreactoren zouden in de toekomst naast staalfabrieken zoals Tata Steel of de chemische industrie moeten komen te staan.

Schmidt kijkt met belangstelling naar de ontwikkelingen rond FutureCarbonNL, een samenwerking van Nederlandse universiteiten, kennisinstituten, (chemische) industrie, het mkb en startups, die een aanvraag indient voor het Nationaal Groeifonds. Met dat geld zal onder andere onderzoek, ontwikkeling en demonstratie gefinancierd worden van ‘carbon capture & utilization’, manieren om CO en CO2 af te vangen en nuttig te gebruiken. Wanneer deze aanvraag wordt toegekend ,hoopt Schmidt op extra financiering voor haar werk om kaas en geneesmiddelen te maken van fabrieksgas.


Lees ook | Voorstel FutureCarbonNL wordt ingediend


Inmiddels zijn er meer dan 35 projecten ingediend bij FutureCarbonNL om brandstoffen, materialen en (dier)voeding te produceren uit industriële restgassen en CO2 uit de lucht.