07.08.2023

BioBTX ontwikkelt circulaire coatings

BioBTX werkt samen met Beckers Group en Symeres om afvalplastics om te zetten in grondstoffen voor verf. De mogelijkheid om afvalplastics om te zetten in bruikbare grondstoffen zorgt ervoor dat bedrijven CO2-emissies verder kunnen reduceren. Om een circulaire economie mogelijk te maken, werken de partijen samen om een duurzame productieketen te ontwikkelen van aromatische monomeren. 

 

BioBTX heeft een methode ontwikkeld om plastic afval om te zetten in benzeen, tolueen en xyleen. Symeris zet de xylenen om in aromatische ftaalmonomeren. Vervolgens maakt Beckers hier hars van. De pilot dient om gemengd plastic om te zetten in ftaalzuuranhydride en op deze manier uiteindelijk waardevolle producten te creëren. Ftaalzuuranhydride is belangrijk voor de productie van polyesterharsen. BioBTX heeft de Integrated Cascading Catalytic Pryloysis (ICCP) ontwikkeld om afvalplastic om te kunnen zetten in benzeen, tolueen en xyleen. 

Reductie van de CO2-uitstoot 

Ton Vries, Managing Director van BioBTX: “De samenwerking met Beckers laat zien dat het mogelijk is om circulaire oplossingen te verwezenlijken als partijen met elkaar samenwerken. In dit geval zorgt de samenwerking er niet alleen voor dat de hoeveelheid plastic afval niet groeit, maar verkleint het ook de behoefte aan fossiele bronnen.” De pilot is nog steeds in ontwikkeling, maar kan zorgen voor een reductie van de CO2-uitstoot met tenminste tien procent.

Over BioBTX BV

BioBTX BV is opgericht om efficiënte en effectieve technologieën te ontwikkelen voor de productie van duurzame BTX. Meer over het bedrijf lees je hier.


Foto': Beckers Group