30.01.2024

Biobased Circular stelt Programmaraad in

Biobased Circular (BBC), een initiatief binnen het Nationaal Groeifonds, heeft een Programmaraad ingesteld. Hiermee is het laatste onderdeel van het bestuur van het innovatieprogramma afgerond.

 

BioBased Circular wil in Nederland de weg vrijmaken om over te schakelen op het gebruik van klimaatneutrale materialen. In de komende acht jaar ontwikkelt het samenwerkingsverband nieuwe productieketens voor onder andere plastics, kunststoffen en bouwmaterialen die minstens zo concurrerend zijn als de huidige, maar met een groot verschil: ze verruilen fossiele koolstofverbindingen voor plantaardige.

Partner

Meerdere leden van de VNCI, waaronder Avantium en Corbion, zijn partner van BBC, naast veelbelovende scale-up bedrijven (Paques, Relement, Plantics) en onderzoeksinstellingen als TNO, RUG en WUR. Ook het ministerie van EZK, IenW en LNV zijn nauw betrokken bij het Groeifonds-initiatief.

Over de programmaraad

De recent benoemde programmaraad heeft een toezichthoudende rol. Daarnaast zet de raad zich in voor het versterken van het netwerk van BioBased Circular. Voorzitters van de programmaraad zijn initiatiefnemers van BBC: Kees de Gooijer (TKI Agri & Food) en Arnold Stokking (Groene Chemie, Nieuwe Economie). Namens de VNCI heeft Mark Intven, beleidsadviseur materialentransitie, zitting in de raad.

Ambitie

De ambitie van BBC is in Nederland een nieuwe bedrijfstak voor biogebaseerde kunststof materialen en producten te realiseren en te versnellen. Dit doen we door het bevorderen van samenwerking (ketenregie) in volledige waardecirkels, samen met het mkb (onder andere compounding, verwerking en applicaties), de agrarische sector, de chemische industrie, logistieke- en recyclingbedrijven.