12.07.2023

Basisindustrie kán klimaatneutraal en circulair in 2050 volgens SIL-rapport

De basisindustrie kán in 2050 in Nederland klimaatneutraal en circulair produceren. Dat concludeert het Sustainable Industry Lab (SIL) in een nieuwe studie die dinsdag is aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Het rapport “Groene keuzes voor de Nederlandse basisindustrie” schetst hoe de Nederlandse basisindustrie in 2050 klimaatneutraal en circulair kan produceren. Het geeft inzicht in de directe en indirecte energievraag van verschillende energie-intensieve sectoren in ons land: staal, raffinage, chemie en kunstmest. Daarbij worden verschillende sociaal-maatschappelijke toekomstbeelden meegenomen.

Grote energievraag

Een belangrijk inzicht uit het rapport is dat de overgang naar een circulaire economie een grote indirecte energievraag met zich meebrengt. Zo is in de chemie meer groene energie nodig om afval en biogrondstoffen in te kunnen zetten als vervanger voor minerale oliën. Deze energie, veelal in de vorm van waterstof, is niet zonder meer beschikbaar.


Lees ook het interview met Gert-Jan Kamer in de Volkskrant | ‘Zware industrie vergroenen en behouden in Nederland, dat kan en moet’


Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI: “Het rapport geeft een zeer zinvolle bijdrage aan de discussie over de toekomst van de industrie in Nederland. Het laat zien dat alle keuzes consequenties hebben. Het SIL presenteert inzichtelijk de vaak goede argumenten vóór, maar ook tegen bepaalde keuzes.”

Internationale verantwoordelijkheid

Het SIL-rapport geeft aan dat Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de verduurzaming van de basisindustrie. Buiten Nederland is dat potentieel een stuk lastiger. Broekhof: “Nederland is eigenlijk heel gunstig gepositioneerd voor verduurzaming. We hebben een enorm potentieel aan offshore wind, geweldige aanvoerhavens, theoretische én praktische kennis, en een bestaand industrieel complex. Met die ingrediënten kan Nederland een enorme bijdrage leveren –  niet alleen aan de eigen verduurzaming, maar juist ook aan de rest van de wereld. Dat is een verantwoordelijkheid die we moeten nemen.”

Over het Sustainable Industry Lab

Het Sustainable Industry Lab heeft als doel om keuzes en consequenties in kaart te brengen die samenhangen met de industrietransitie tussen 2020 en 2050. Door de synthese van wetenschappelijke kennis en maatschappelijke expertise wil SIL bijdragen aan het maatschappelijke en politieke debat over dit onderwerp. Martijn Broekhof is namens de VNCI deelnemer van het SIL.