17.04.2024

Barbara Huneman benoemd als clusterregisseur voor Cluster 6

Barbara Huneman is door minister Adriaansens van EZK aangesteld als clusterregisseur voor Cluster 6. In die rol gaat Huneman zich inzetten voor samenwerking, kennisdeling en handelingsperspectief voor de bedrijven die onder dit cluster vallen.

 

Cluster 6 bestaat uit veel verschillende bedrijven uit diverse sectoren, waaronder een deel van de chemische industrie. Hoewel zij niet op één plek verzameld zijn, delen zij wel een aantal gezamenlijke ambities zoals het behalen van de klimaatdoelen.

Minister Adriaansens over de nieuwe clusterregisseur: "We zijn erg blij om Barbara Huneman te verwelkomen als de nieuwe clusterregisseur voor Cluster 6. Ze neemt nu ook deel aan de stuurgroep van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI). Met haar ervaring in de regionale industrie en Cluster 6 kan zij helpen de knelpunten in de verduurzaming op te lossen."

Eerder al benoemde Adriaansens Mark Verheijen, Tjisse Stelpstra, Anne-Marie Spierings, Ingrid Post en Cees Oudshoorn als clusterregisseur. Versnelling van de energie-infrastructuur voor de verduurzaming van chemieclusters is een gedeelde ambitie, gaven zij aan in Chemie Magazine. 


Chemieclusters

Ons land huisvest, mede vanwege die gunstige geografische ligging, een aantal unieke chemieclusters die samen de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie vormen. Voor de productie, het vervoer en het gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen en energie zijn deze clusters onderling nauw met elkaar verbonden en wordt er intensief samengewerkt. 

Lees meer