17.05.2022

Avantium krijgt EU-subsidie voor programma WaterProof

Avantium ontvangt een subsidie van drie miljoen euro van het EU Horizon Europe programma voor haar deelname aan het vierjarig onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma WaterProof. Dit programma heeft tot doel de waarde aan te tonen van elektrochemische omzetting van kooldioxide (CO2) in hoogwaardige chemicaliën en producten. Het WaterProof-programma start in juni 2022. 

 

Avantium loopt voorop in het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve technologieën voor de productie van chemicaliën en materialen op basis van duurzame koolstofgrondstoffen, dat wil zeggen koolstof uit planten of koolstof uit de lucht (CO2). Een van Avantium’s innovatieve technologieplatforms heet Volta Technology en maakt gebruik van elektrochemie om CO2 om te zetten in hoogwaardige producten en chemische bouwstenen zoals mierenzuur, oxaalzuur en glycolzuur. De laatste twee zijn belangrijke bouwstenen voor polyesters en andere materialen, waardoor de productie van CO2-negatieve kunststoffen mogelijk wordt.

Het WaterProof-programma heeft tot doel de volledige waardeketen van een gesloten koolstofcyclus te demonstreren. In dit programma zal Avantium CO2, afkomstig van afvalwaterzuivering en afvalverbranding, omzetten in mierenzuur met behulp van haar gepatenteerde katalytische elektrochemie platform. Dit mierenzuur kan vervolgens worden gebruikt om nieuwe consumentenproducten te maken. Dit project zal aantonen dat concurrerende en winstgevende zakelijke kansen kunnen worden gecreëerd door CO2 om te zetten in producten met toegevoegde waarde.

Annelie Jongerius, senior wetenschapper bij Avantium en wetenschappelijk coördinator van WaterProof, licht toe: "We zijn blij met de EU Horizon Europe subsidie voor het WaterProof-programma, waardoor we de toegevoegde waarde van elektrochemische omzetting van CO2 in koolstofnegatieve ingrediënten en materialen kunnen laten zien. Elektrochemie heeft het potentieel om CO2 te gebruiken als grondstof voor de duurzame productie van chemicaliën en materialen en dit wordt gezien als een 'game-changer' voor de chemische industrie. Het WaterProof-programma is een fantastische kans voor ons om met gelijkgestemde organisaties samen te werken aan een fossielvrije toekomst."


Naast Avantium bestaat het WaterProof-consortium uit elf toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen: Funditec (Spanje), Tecnalia (Spanje), Stichting Waternet (Nederland), Ecover (België), Nova Institut GmbH (Duitsland), Nordic Fish Leather (IJsland), Izes GmbH (Duitsland), Frames Renewable Energy Solutions BV (Nederland), Coatema GmbH (Duitsland), HVC (Nederland), CTA (Columbia). Het consortium heeft in totaal een EU Horizon Europe-subsidie van 9,2 miljoen euro ontvangen.