12.07.2023

AnQore fietst vanuit Limburg naar Den Haag om sneller klimaatdoelen te halen

Op woensdag 12 en donderdag 13 juli fietst een afvaardiging van AnQore naar Den Haag om daar op 13 juli samen met de overheid een intentieverklaring te tekenen om versneld broeikasgassen te verminderen. Het startsein voor de fietstocht was op het Chemelot-terrein.

 

“We willen laten zien dat we letterlijk in beweging komen om duurzaamheid te versnellen”, motiveert Pieter Boon, CEO van AnQore. Daarnaast wil Boon, zelf een van de deelnemers aan de fietstocht, hiermee benadrukken dat de afstand tussen Limburg, Chemelot en Den Haag kleiner is dan veel mensen denken. AnQore maakt op Chemelot de grondstoffen voor wieken van windmolens, tv’s, afstandsbedieningen, vliegtuigconstructies, LEGO en Playmobil.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreekt AnQore de intentie uit haar lachgas-emissies op de Chemelot site maximaal te reduceren. Wat deze aanpak bijzonder maakt, is dat AnQore dit met een specifiek, concreet project vooral veel sneller zal realiseren ten opzichte van de Nederlandse reductiedoelstellingen. Dit doet AnQore door het toepassen van een specifieke thermal oxidizer, die de restgassen verbrandt en daarmee alle lachgas en zorgwekkende stoffen afbreekt. Pieter Boon licht toe: “Lachgas is een sterk broeikasgas en de huidige AnQore lachgasemissies zijn gelijk aan 0,4 megaton CO₂ per jaar. De directe broeikasgasemissies van AnQore, de zogenaamde scope 1 emissies, dalen na uitvoering van ons project met dezelfde hoeveelheid van 0,4 megaton per jaar. Dat is echt een zéér grote verbetering.”

Allerlaagste CO₂-emissie 

Door toepassing van de nieuwe methode zal in de toekomst minder energie nodig zijn dan met de huidige restgasinstallatie. Dat betekent minder lachgas gerelateerde CO₂ en tevens minder CO₂ doordat AnQore minder brandstof hoeft te doseren. “Hierdoor zal de CO₂-emissie per kilogram van de door AnQore geproduceerde eindproducten tot de allerlaagste wereldwijd behoren. In de vervaardiging van hun vervolgproducten zullen al onze klanten daar een direct voordeel van hebben. Denk aan operatiehandschoenen, windmolens en waterzuiveringsproducten”, aldus Boon. Na oplevering van het project gaat AnQore deze technologie actief aanbieden aan andere acrylonitril-producenten wereldwijd. Doel is daarmee de technologie te vermarkten zodat de hele industrie haar emissies kan reduceren.

AnQore is een leverancier van chemische producten met een uniek en veilig logistiek netwerk door heel Europa heen. Ze leveren onder meer acrylonitril, blauwzuur en acetonitril. Lees hier meer over het bedrijf.