27.07.2023

Alta zet in Terneuzen pilot op voor CO₂-hergebruik

Alta Carbon Technologies gaat op Valuepark Terneuzen een pilot opzetten om CO2 en gassen uit de chemische industrie om te zetten naar een vloeistof die gebruikt kan worden in batterijen.

 

De pilot wordt mogelijk door een subsidie van ruim 1,8 miljoen euro van het nieuwe Just Transition Fund (JTF) dat begin dit jaar van start gegaan is. De bouw van de pilot sluit aan bij de plannen om Zeeland te helpen bij de omschakeling naar een circulaire chemie. De regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost kan daarbij rekenen op 58,5 miljoen euro Europese steun om de economische en sociale gevolgen van de overgang van fossiele naar groene industrie op te vangen. 'CO2-hergebruik in een cyclische carbonaat' is het eerste project in deze regio dat een subsidie in de wacht sleept uit het Just Transition Fund.


Chemie Magazine | CO2 omzetten naar een vloeistof voor batterijen


De economie van Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost draait voor een belangrijk deel op koolstofstromen van fossiele oorsprong. Met het oog op de toekomst zijn industriële spelers echter bezig met de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technologieën. De opslag van CO2 en omzetting daarvan in waardevolle chemicaliën, oftewel Carbon Capture and Utilization, is een veelbelovende methode voor de klimaattransitie, omdat hierbij de uitstoot afneemt en de koolstof als grondstof een deel van de oplossing wordt.

Frank Vergunst, oprichter van Alta: “Onze missie is om de chemische industrie substantieel te vergroenen. Daarom heeft Alta in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onderzoek naar chemische processen die onderdeel kunnen zijn van een circulaire economie. Het gebruik van CO2 en afval biomassa als hernieuwbare hulpbronnen voor waardevolle producten en materialen is zeer wenselijk om verschillende productieketens groener te maken.”

Lees het volledige bericht op de website van Alta.