25.04.2024

EU-voorlichting over indiening Strategische Projecten CRMA

De Europese Raad en het Europese Parlement hebben eerder deze maand de Critical Raw Materials Act (CRMA) formeel bekrachtigd. Dat betekent dat de wet officieel in werking treedt twintig dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU. Ter voorbereiding hierop geeft de Europese Commissie op 30 april online uitleg over de mogelijkheid om strategische CRMA-projecten in te dienen. 

 

De online informatiebijeenkomst van de Europese Commissie vindt plaats op dinsdag 30 april van 14.00 tot 16.00 uur. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inleiding over CRMA en Strategische Projecten
  • Overzicht van de doelstellingen van Strategische Projecten, aanvraagprocedure en verduidelijking van de criteria
  • Uitleg over aanvraagformulier, inclusief de gebruikershandleiding
  • Hoe dien je aanvraag in: praktische demonstratie en ondersteuningskanalen
  • IT-tools, training, website, helpdesk en communicatie
  • Vraag-en-antwoordsessie

Aanmelden vooraf is niet nodig, je kunt via deze link deelnemen. 

Wil je meer weten? Stuur een mail naar grow-crma-strategic-projects@ec.europa.eu.