17.04.2024

Drie miljoen euro voor onderzoek naar circulariteit en kritieke grondstoffen

ChemistryNL steekt drie miljoen euro in publiek-privaat onderzoek naar circulariteit en kritieke grondstoffen. Aanvragen indienen kan tot en met 9 juli 2024.

 

ChemistryNL stelt drie miljoen euro beschikbaar voor publiek-privaat onderzoek naar circulariteit en de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen via het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Groene Chemie en Circulariteit.

Circulariteit is een van de belangrijkste thema’s binnen het topsectoren- en innovatiebeleid. De chemische industrie speelt hierin een cruciale rol, in het bijzonder vanwege het realiseren van innovaties. Het TKI wil met deze oproep innovaties binnen dit specifieke thema stimuleren en roept met name jonge onderzoekers en het mkb op om aanvragen in te dienen.

De helft van het budget is gereserveerd voor onderzoek naar innovaties binnen circulariteit van gebruiks- of consumptiegoederen. De andere helft is voor innovaties binnen het onderzoeksgebied kritieke grondstoffen. De beschikbaarheid van deze grondstoffen voor Nederland staat onderdruk vanwege technologische en politieke verschuivingen.

Aanvragen indienen kan tot en met 9 juli 2024. Meer informatie over het indienen van aanvragen vind je op de website van ChemistryNL.