Hoe chemieconcern Dow wereldwijd inzet op inclusiviteit

Zoals in elke sector gaat het ook in de chemie om de mensen. Zij bedenken de producten, bedienen de machines, sluiten de contracten. Sommigen hebben een bijzondere strijd achter de rug. Zoals Jarrod Trusler, ooit op school gepest vanwege zijn geaardheid, nu binnen Dow voorvechter van inclusiviteit.

Tekst: Igor Znidarsic

De middelbare school in zijn geboorteland Australië was voor Jarrod Trusler geen fijne tijd. “Ik zat op een school met alleen jongens. Er heerste een wat masculiene cultuur, met een grote focus op sport. Ik was anders, gevoeliger, had een heel andere stijl. Ik was nog niet uit de kast gekomen, maar de kinderen plaatsten me door hun aannames in een bepaald hokje en lachten me uit. Kinderen op die leeftijd kunnen vrij gemeen zijn.”

Op school hield hij zijn geaardheid voor zich, maar op zijn zestiende vertelde hij zijn ouders dat hij op jongens viel. “Ze waren niet bepaald enthousiast, maar mijn moeder accepteerde het gelukkig vrij snel, door uit te zoeken wat het betekende en door gesprekken met mensen uit haar netwerk die kinderen hadden die homoseksueel waren. Mijn vader had wat meer tijd nodig. Hij maakte zich vooral zorgen over wat anderen, familie en vrienden, zouden denken. Hoewel het wat tijd kostte, heb ik het geluk dat ze tegenwoordig allemaal volledig accepteren wie ik ben en mijn gezin volledig omarmen.”

Na de middelbare school ging hij international (business) relations studeren en kwam in 2012 via een afstudeerprogramma bij Dow terecht, waar hij werkte in sales en marketing. Hij trouwde en werd vader. Vervolgens werd hij gestationeerd in Thailand en verbleef hij met man en dochter drie jaar in Bangkok. Daarna volgde Dow Benelux in Terneuzen. Tijdens de covid-periode woonde hij twee jaar in Middelburg en Den Haag. Sinds kort werkt hij op het hoofdkwartier van Dow in Michigan in de Verenigde Staten als senior manager Corporate Development.

Jarrod Trusler: "In sommige landen staat op homoseksualiteit nog steeds de doodstraf."

De afgelopen jaren gaf hij vanuit Thailand en Nederland ook leiding aan GLAD, de LHBTQ+ Employee Resource Group (ERG) van Dow, die als doel heeft om de LHBTQ+-gemeenschap te ondersteunen en gelijkheid op de werkplek te bevorderen. Hij was in die hoedanigheid belast met de APAC- (Azië en Stille Oceaan) en EMEAI-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika en India). Nu hij in de VS is gestationeerd, is hij niet langer aan een specifieke regio gebonden maar werkt hij voor GLAD aan diverse ad hoc-programma’s en aan externe partnerships met ngo’s.

Lange weg

Zelf heeft hij in zijn werkzame leven nooit enige discriminatie ervaren. “Ik kom uit Australië, een land dat wat gelijke behandeling betreft over het algemeen progressiever is dan menig andere plek op de wereld en in die zin op Nederland lijkt. Ik had het geluk dat ik tijdens mijn studie en bij het vinden van een baan nooit enige hinder ondervond vanwege mijn geaardheid. Bij Dow was het vanaf het begin geen enkel probleem dat ik getrouwd was met een man. Het is een heel inclusief bedrijf.” Maar in de APAC- en EMEAI-landen die hij voor GLAD bezocht, bijvoorbeeld Indonesië en Maleisië, was dat wel anders. “Veel van deze culturen hebben nog een lange weg te gaan wat betreft het accepteren van de LHBTQ+-gemeenschap.”


Lees meer over de inspanningen en initiatieven van Dow op het gebied van inclusiviteit en diversiteit


Het bracht hem als Dow-medewerker tijdens externe werkzaamheden soms in een persoonlijk conflict, als iemand bijvoorbeeld vroeg wat voor werk zijn vrouw deed. Moest hij zichzelf blijven en eerlijk zijn, of was het beter om te liegen? “In dat soort omgevingen moet je bij elke ontmoeting steeds weer opnieuw wel of niet uit de kast komen, en dat is een behoorlijk uitputtend proces. Er waren momenten dat ik tegen mezelf zei: deze keer zal ik gewoon eerlijk zijn, met als gevolg een negatieve reactie van de personen tegenover me. Niet dat ik het kantoor uit werd gegooid, maar je zag meteen een grote verandering in hun houding.”

Huidskleur

Bij GLAD werkt hij samen met human resources aan beleid dat ervoor moet zorgen dat inclusiviteit binnen Dow hoog op de agenda blijft en zich verder blijft ontwikkelen. “We werken nauw samen met het onderwijs en delen informatie over wat inclusiviteit betekent en hoe je verschillende mensen omarmt. Dat doen we niet alleen voor onze huidige mensen, maar ook met zicht op wat de volgende generatie werknemers van ons bedrijf verwacht.”

"Als we de juiste toon kunnen zetten, kan het bedrijfsleven het begin zijn van positieve verandering."

Vanzelfsprekend heeft inclusiviteit niet alleen betrekking op seksuele geaardheid, maar ook op huidskleur, sekse, afkomst, fysieke en mentale handicaps etc. “Waar de nadruk op ligt heeft te maken met de plek op aarde.” Het inclusiviteitsbeleid is dan ook geen one size fits all. “Je moet je programma’s benaderen afhankelijk van waar je opereert. In veel delen van Europa is homoseksualiteit geen groot issue, in het Midden-Oosten wel. In sommige landen staat op homoseksualiteit nog steeds de doodstraf. De gay-gemeenschap heeft daarom veel uitdagingen op plekken zoals het Midden-Oosten, Afrika en delen van Azië. Terwijl bijvoorbeeld menige plek in de westerse wereld nog steeds vele uitdagingen kent op het gebied van huidskleur of etnische afkomst. En een land als de VS bijvoorbeeld kan in sommige opzichten betrekkelijk conservatief zijn vergeleken bij Europa. Het gaat dus om maatwerk.”

Voorbeeld

Er kunnen spanningen ontstaan als een inclusief bedrijf als Dow zich begeeft in een gebied dat minder inclusief is voor sommige gemeenschappen. “Hoewel Dow natuurlijk altijd de lokale cultuur en gewoonten respecteert, willen we het goede voorbeeld geven, wat betekent dat we voorop moeten lopen en de toon zetten. We streven er altijd naar om in onze waardeketens samen te werken met partners die gemeenschappelijke waarden delen rond inclusiviteit, of het nu gaat om gender- of LHBTQ+-onderwerpen. Dit kan ertoe leiden dat we uitdagende keuzes maken over hoe we deelnemen. Maar als we de juiste toon kunnen zetten, kan het bedrijfsleven het begin zijn van positieve verandering.”

Tegelijkertijd is de veiligheid van werknemers van cruciaal belang voor Dow, voor lokale werknemers én voor reizigers. “We willen ervoor zorgen dat een Dow-werknemer die een andere geaardheid heeft en zich ergens bevindt waar homoseksualiteit nog steeds niet wordt geaccepteerd of gecriminaliseerd is, zich nog steeds veilig kan voelen, ongeacht wat er buiten gebeurt. We hebben tools beschikbaar voor medewerkers om ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot goede informatie over risico’s in bepaalde landen of regio’s.”

Huwelijksakte

Er zijn veel landen waar een huwelijk tussen seksegenoten niet wordt erkend. Binnen Dow gebeurt dat wel. Ook als iemand geen officiële huwelijksakte kan laten zien, heeft Dow in bepaalde regio’s de interne procedures zo ingericht dat wie kan laten zien een echt stel te zijn, dezelfde voordelen geniet als een getrouwd hetero-stel. “We zoeken voortdurend manieren dat je je binnen Dow in een soort ambassade waant, dat je binnen de muren volkomen veilig en inclusief bent, ook al is de externe omgeving nog niet zo ver.”

Het is geen opgelegd beleid. “Het komt vanuit de mensen zelf, bottom up via onze Employee Resource Groups. Ze vertellen ons wat hun behoeften zijn, wat mensen nodig hebben om zich thuis en comfortabel te voelen. En hier is heel veel steun voor vanuit het Dow-leiderschap, dat op het hoogste niveau actief betrokken is, net als bijvoorbeeld human resouces en de juridische afdelingen. Veel van de ideeën die bottom up opkomen worden top down omarmd en verwerkt in de ERG-strategieën en prioriteiten. Ons leiderschap luistert en is gemotiveerd om dingen voor elkaar te krijgen, wereldwijd en lokaal. En we proberen steeds ietsje meer te doen.”

Gaat het snel genoeg? “Ik ben nogal ongeduldig en zou graag zien dat deze problematiek van vandaag op morgen is opgelost, maar ik ben ook realist en weet dat dergelijke veranderingen tijd nodig hebben. Hoe frustrerend het soms ook kan zijn, we moeten steeds kleine stapjes zetten om vooruit te komen en zichtbare veranderingen te bewerkstelligen.”


Roze Zaterdag in Goes

Een van de resultaten die Jarrod Trusler via GLAD ERG heeft bereikt is het naar Zeeland brengen van het allereerste Pink Saturday-evenement. Samen met area president Anton van Beek hebben zij de sponsoring en samenwerking van Dow toegezegd om dit evenement voor het eerst in Goes te organiseren. Het staat gepland op 17 juni.


Wat is LHBTQ+?

LHBTQ+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en queer (of wie zijn seksuele of genderidentiteit in twijfel trekt). De ‘plus’ staat voor andere seksuele identiteiten, bijvoorbeeld intersekse, aseksueel en panseksueel.