'Duurzaamheid kan ook samen gaan met een verdienmodel'

Nicole Timmerman (27) is Business Developer Circular Agrifood bij Duynie Group. Ze houdt zich bezig met het hergebruiken en opwaarderen van reststromen. Ze woont in Utrecht en trekt er graag op uit in de natuur. Dit jaar loopt ze haar eerste halve marathon.

Tekst: Carolien Terlien
Beeld: Chris Bonis
Gepubliceerd: 18.06.2024

“Na mijn studie aan de Wageningen Universiteit, startte ik een traineeship bij een groot groente- en fruitbedrijf. Hier onderzocht ik de talloze mogelijkheden voor producten die de schappen van de supermarkt niet meer halen, zoals overrijpe bananen in banenenbrood of olie slaan van rotte avocado’s. Zo ontplooide zich mijn passie voor circulariteit en reststroomverwaarding. Toen ik hoorde dat Duynie Group, een dochter van Royal Cosun, zich specifiek richt op dit onderwerp, heb ik de overstap gemaakt.

In mijn rol als Business Developer Circular Agrifood ben ik één van de schakels tussen onder andere brouwerijen en aardappelverwerkers die van hun plantaardige reststromen af willen, en partijen die juist op zoek zijn naar primaire grondstoffen voor voeding, diervoeder, technische toepassingen en biomassa. Ketensamenwerking is hierin key. Samen met ketenpartners onderzoek ik hoe we stappen kunnen maken op doelstellingen als afval verminderen, reststromen beter benutten en het verduurzamen van eindproducten. Hoeveel CO2 bespaar je bijvoorbeeld als je geen soja meer gebruikt in een vleesvervanger, maar een plantaardig eiwit dat wij geupcycled hebben uit een reststroom van de bierproductie. We praten liever niet over reststromen, maar over co-producten: een zee aan potentie voor hergebruik.

'We zijn echt aan het pionieren met een can-do mentaliteit'

Wereldwijd gaat een groot deel van de reststromen naar biomassavergisting voor energieopwekking. Dat is zonde, want je kunt hier nog veel waardevolle elementen uithalen. Wij gaan samen met de leverancier de fabriek in om te onderzoeken hoe je de reststromen zo hoogwaardig mogelijk inzet, én we kunnen het ook upcyclen. Zo hebben we een techniek ontwikkeld waarbij je zetmeel kunt terugwinnen uit het waswater van aardappelen. Dit pure zetmeel kan je gebruiken als behanglijm, of stijfsel in een boordje van een blouse, als ingrediënt in een hondenbrok, maar ook als coating van een borrelnootje.  

In 1968 begon het allemaal met één vrachtwagen waarmee Arie Verduyn en Jan van Nierop aardappelschillen ophaalden en naar lokale veehouders brachten. Nu, 56 jaar later, nemen we in twintig verschillende landen in Europa co-producten af en zijn we dankzij innovatieve technologieën steeds beter in staat om grondstoffen zo optimaal mogelijk te blijven hergebruiken. We zijn echt aan het pionieren met een can-do mentaliteit. Dat maakt het heel interessant.

Het motiveert mij enorm om te zien dat duurzaamheid kan samengaan met een verdienmodel. Ik wil graag - ook binnen mijn werk - bijdragen aan het leefbaar houden van deze wereld. En dat besef is alleen nog maar gegroeid sinds ik vorig jaar tante ben geworden. Ik vind het belangrijk dat ik later ook aan mijn eigen kinderen kan vertellen dat ik me dagelijks inzet voor een transitie van een lineaire naar een circulaire economie.”


Circulaire stappen op de R-ladder

Circulariteit is méér dan alleen de materialentransitie. Het gaat ook om minder, slimmer, bewuster en efficiënter omgaan met materialen en grondstoffen. Daar kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren als we de zes circulaire principes van de R-ladder volgen. Caroline, Ernst, Elisah, Jean Pierre en Nicole doen dat al. Lees hun verhalen in het CM-themanummer over de materialentransitie.