De tien grootste chemische innovaties in 100 jaar

In 2018 publiceerde Chemie Magazine een serie artikelen over de tien grootste chemische innovaties van de afgelopen honderd jaar.

Tekst: Marloes Hooimeijer en Igor Znidarsic

De levensverwachting van de Nederlander is in een eeuw tijd enorm gestegen. Werd iemand die geboren was in 1860 gemiddeld niet ouder dan 37 jaar, in 2018 was dat 81,5 jaar. Hierbij is ook ons welzijn fors gestegen. Dit hebben we te danken aan onder meer betere en voldoende voeding, schoon drinkwater, betere hygiëne en betere gezondheidszorg. En dit alles hebben we weer voor een groot deel te danken aan chemische innovaties. Zoals kunstmest, antibiotica, biociden en geneesmiddelen.

  1. Slik de pil en doe wat je wil
  2. Additieven voegen veel toe
  3. Cardiovasculaire geneesmiddelen zijn een succesverhaal geworden
  4. Chemische gewasbescherming: we kunnen (nog) niet zonder
  5. Coatings spelen een essentiële rol in maatschappij
  6. Kunstmest voedt de wereld
  7. Onze moderne maatschappij kan niet zonder desinfectiemiddelen
  8. Synthestische vezels leveren topprestaties
  9. Van machteloos toekijken tot spectaculaire genezing
  10. Vinyl gaf muziekindustrie enorme boost
Cisca Dresselhuys: "De uitvinders van de pil zouden postuum een Nobelprijs moeten krijgen."