Column Manon Bloemer: "Zonder precedent"

Naast het genieten van een vakantie ‘die toch door kon gaan’, heb ik me deze zomer ook verdiept in de tweede helft van dit bijzondere jaar en wat daarin allemaal op de chemische industrie af gaat komen. Zowel in Europa, met alle ambities van de Green Deal, als in Nederland, met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, is veel rumoer te verwachten.
 
Naast het genieten van een vakantie ‘die toch door kon gaan’, heb ik me deze zomer ook verdiept in de tweede helft van dit bijzondere jaar en wat daarin allemaal op de chemische industrie af gaat komen. Zowel in Europa, met alle ambities van de Green Deal, als in Nederland, met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, is veel rumoer te verwachten. Met grote gevolgen voor de chemische industrie. Natuurlijk staat zowel in Nederland als in Europa vooral (economisch) herstel centraal, maar de verwachting is dat dit hand in hand zal gaan met de ambities die in de Green Deal respectievelijk het Klimaatakkoord zijn uitgesproken.

 

In deze column wil ik focussen op de komend najaar te verwachten Chemicals Strategy for Sustainability, die ik voor het gemak hier afkort tot CSS (niet te verwarren met CCS). In december 2019 is, als onderdeel van de Green Deal, deze CSS aangekondigd, ingegeven door de ‘zero pollution ambition for a toxic free environment’. Ik vertaal dit bewust niet, want het is nogal een ambitie die hier wordt neergezet. CSS is ook ingegeven door de evaluatie van REACH (wat werkt goed en wat zijn tekortkomingen?) en andere Europese stoffenwetgeving, die al in 2018 is gepubliceerd. Informeel hebben we al een en ander over de CSS voorbij zien komen. Naar verwachting wordt de stoffenwetgeving (onder andere REACH) aangepast en wordt er vooral gekeken naar de stoffen-effecten in relatie tot de circulaire economie.

Kortom: de CSS zal invloed hebben op een groot aantal wetgevingen, er wordt wel gesproken over een volledige herziening van het Europese (stoffen)regelgevingskader in de komende jaren. De impact op de chemie zal enorm zijn. Bij elke stap zullen wij onze leden informeren en waar nodig gezamenlijk invloed uitoefenen op de richting.

2020 is een jaar dat als ‘unprecedented’ de geschiedenisboeken in zal gaan, te vertalen als ‘ongekend’ maar ik vind het Engels veelzeggender: ‘zonder precedent’. Kijkend naar wat de komende jaren allemaal op de chemische industrie af gaat komen, zou ‘unprecedented’ weleens het thema kunnen blijven (op een iets andere schaal dan in 2020). Er is kortom veel werk aan de winkel. Samen met de leden gaan we de schouders zetten onder een veilige, duurzame, innovatieve en welvarende toekomst ‘zonder precedent’.